Články‎ > ‎

Nedeľné komentáre: 01.05.2016

uverejnené 30. 4. 2016, 6:06 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 30. 4. 2016, 6:06 ]
Šiesta veľkonočná nedeľa C

Úvod liturgie

S radostným zvolaním zvestujte, hlásajte po celom svete: „Pán vykúpil svoj ľud.“ Aleluja.

Čítania a žalm

Ocitáme sa v Jeruzaleme okolo roku 48. Evanjelium bolo ohlasované už na mnohých miestach mimo Palestíny. A tým vzniká zásadná otázka: Nakoľko musia obrátení pohania najskôr zachovávať židovské predpisy a nakoľko sú pre nich ako kresťanov nezáväzné? Tak sa schádza prvý koncil ako opisuje prvé čítanie.

Dnešný žalm je v skutočnosti prosbou, aby sa prejavila Božia milosť. K tejto modlitbe sa dá ľahko pripojiť!

Kniha Zjavenia apoštola Jána je dielo písané zvláštnym jazykom plným obrazov, metafor a symbolov. V tejto knihe sme sa dostali až k záverečným kapitolám, ktoré popisujú konečné Božie víťazstvo a odmenu spravodlivých. Nechajme sa strhnúť emotívnym popisom neba - miesta, ktoré pre nás pripravuje Boh.  

Evanjelium

Sme vo večeradle. Apoštoli už zažili umývanie nôh. Teraz ich Ježiš povzbudzuje: "Nech sa vaše srdce nechveje". Avšak na tomto podklade otvára tajomstvo vnútorného Božieho života - tajomstvo vzťahu Otca a Syna. Zjavuje pôsobenie „Tešiteľa“ - Ducha svätého.
Komentáre prevzaté a upravené z www.vira.cz/Nedelni-liturgie.