Články‎ > ‎

Nedeľné komentáre: 06.03.2016

uverejnené 5. 3. 2016, 1:24 používateľom Jozef Možiešik
Pôst 04 NE C*

Úvod liturgie

Dnešná nedeľa akoby nám chcela dať v strede pôstneho obdobia okúsiť už prvé plody Veľkej noci. Preto sa v cirkevnej tradícii nazýva táto Nedeľa "radostná". Evanjeliová perikopa pripomína najväčšie podobenstvo Božej lásky v Lukášovom evanjeliu, zatiaľ čo prvé čítanie ukazuje, že už v minulosti Boh nechal dozrievať plody Veľkej noci, ktoré boli pre ľud úplne zásadné - vyslobodil ich k novému životu. A téma nového života sa objavuje v druhom čítaní, ktoré odkazuje na základnú zvesť Veľkej noci - Božiu lásku, ktorá vedie ku zmiereniu.  

Čítania a žalm

V prvom čítaní text popisuje dobu okolo roku 1300 pred Kr. Jesť z úrody zeme znamená, že Izraeliti zastavili na okraji zasľúbenej zeme po štyridsaťročnom putovaní púšťou. Mojžiš je už mŕtvy a jeho úlohu vo vedení ľudu prevzal Jozue. Všimnime si, že Boh plní svoje zasľúbenia o krajine, ktorá nasýti jeho ľud. Toto znamenie je viazané na slávenie Veľkej noci.

Chvála, oslava, veselie sú synonymá radosti z Božieho jednania, ktorá žalmista sám na sebe zakúsil. Podobne ako Izrael zakúsil, že Boh skutočne doviedol svoj ľud k zasľúbenej zemi. Môžeme sa aj my pripojiť k tejto radosti? Aj v našom živote Boh koná?

Svätý Pavol sa v 5. kapitole 2 listu Korinťanom bráni obviňovaniu, že sám seba presadzuje. Túto kapitolu ale završuje nie sebaobranou, ale upreným pohľadom na Krista. On ho povolal ku službe zmierenia, ktoré sám Kristus pripravil svojou obeťou. To je dôvod Pavlovho konania.  

Evanjelium

Pätnásta kapitola Lukášovho evanjelia je veľkolepým stredom tejto knihy. Je tvorená tromi podobenstvami - o stratenej ovci, stratenej minci a márnotratnom synovi. Kľúč k nášmu podobenstvu je predstavený hneď prvou vetou. Pre správne pochopenie je treba nezostať len u príbehu prvého syna. Porovnanie reakcie otca a jednanie oboch synov je kľúčovým momentom celého podobenstva.  Komentáre prevzaté z www.vira.cz/Nedelni-liturgie.
Comments