Články‎ > ‎

Nedeľné komentáre: 08.05.2016

uverejnené 7. 5. 2016, 2:59 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 7. 5. 2016, 3:01 ]
Siedma veľkonočná nedeľa C

Úvod liturgie

Počuj, Pane, môj hlas, ako volám. Moje srdce k tebe hovorí, moja tvár ťa hľadá; hľadám tvoju tvár, neskrývaj svoju tvár predo mnou. Aleluja.  

Čítania a žalm

Kresťanská komunita sa v Jeruzaleme rozrastá. S tým ale prichádza viac a viac konfliktov s oficiálnymi predstaviteľmi Izraela. Diakon Štefan sa obhajuje pred veľradou rozsiahlou rečou. Jeho reč vrcholí obvinením veľrady z neochoty počúvať Ducha Svätého. Za to ho vyvlečú von na ukameňovanie.

Božia vznešenosť, krása, ale i skutočná moc Pána fascinuje žalmistu. A keď sleduje dejiny a Božie konanie v nich, je nadšený. Zapozerajme sa na Božie dielo. Nefascinuje i nás?

Čitatelia mohli v knihe Zjavenia sledovať strhujúce rozprávanie o Božom víťazstve a konečnom zápase spravodlivých, ktorí dosiahli ciele. Teraz je treba túto knihu veľkého povzbudenia uzatvoriť impulzom určeným pre čitateľa. 

Evanjelium

Posledná večera v Jánovom evanjeliu graduje k modlitbe za učeníkov. Je to vrcholný okamih Ježišovho pôsobenia. Stojíme pred bránou Getsemanskej záhrady, Ježišovho utrpenia, zrady učeníkov, jeho smrti a vzkriesenia. V tejto modlitbe vyslovuje Ježiš zásadné skutočnosti, ktoré sa majú na nás - jeho učeníkoch - naplniť.Komentáre prevzaté a upravené z www.vira.cz/Nedelni-liturgie.