Články‎ > ‎

Nedeľné komentáre: 10.04.2016

uverejnené 11. 4. 2016, 11:18 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 11. 4. 2016, 11:18 ]
Tretia veľkonočná nedeľa C

Úvod liturgie

Slávime Veľkonočné obdobie, stále si pripomíname radosť vzkriesenia. Ale pred našimi očami sa otvára ďalšia perspektíva, život s Bohom sa nezastavil. Čo to so sebou prináša? Aké úlohy stoja pred mladou Cirkvou? Vo veľa ohľadoch sa starosti mladej Cirkvi premietajú aj do dnešnej doby. My sme v mnohých ohľadoch stále podobní Cirkvi v apoštolskej dobe.

Čítania a žalm

Po vyliatí Ducha svätého apoštoli hlásajú verejne evanjelium. Už raz boli zatknutí. Konajú divy a ľudia si toho všímajú. Preto ich veľkňaz znovu nechá zatknúť, ale oni sa dostanú s pomocou anjela z väzenia a hneď ráno zvestujú v chráme Krista. Po tretí raz sú zatknutí a prebieha výsluch.

Božie víťazstvo je základným obsahom chvály, ktorú liturgia spieva. Pripojme sa k tomuto spevu aj my.

Kniha Zjavenia pomocou symbolických farebných obrazov predstavuje podstatu víťazstva Boha a jeho ľudu. Kniha má jasnú koncepciu. Štvrtá kapitola popisuje nebo a Božiu vládu. V piatej kapitole sa na scéne objaví Syn ako ten, ktorý priniesol obeť - Baránok. A teraz celé nebo padá na kolená pred Synom človeka.Po vyliatí Ducha svätého apoštoli hlásajú verejne evanjelium. Už raz boli zatknutí. Konajú divy a ľudia si toho všímajú. Preto ich veľkňaz znovu nechá zatknúť, ale oni sa dostanú s pomocou anjela z väzenia a hneď ráno zvestujú v chráme Krista. Po tretí raz sú zatknutí a prebieha výsluch.

Božie víťazstvo je základným obsahom chvály, ktorú liturgia spieva. Pripojme sa k tomuto spevu aj my.

Kniha Zjavenia pomocou symbolických farebných obrazov predstavuje podstatu víťazstva Boha a jeho ľudu. Kniha má jasnú koncepciu. Štvrtá kapitola popisuje nebo a Božiu vládu. V piatej kapitole sa na scéne objaví Syn ako ten, ktorý priniesol obeť - Baránok. A teraz celé nebo padá na kolená pred Synom človeka. 

Evanjelium

Vzkriesený Ježiš sa ukázal apoštolom vo večeradle a týždeň potom opäť. Avšak apoštoli nechápu, čo majú ďalej robiť. Ježiš preto znova prichádza a naznačuje lovom rýb i rozhovorom s Petrom, k čomu apoštolov volá. 

Komentáre prevzaté a upravené z www.vira.cz/Nedelni-liturgie.