Články‎ > ‎

Nedeľné komentáre: 17.04.2016

uverejnené 22. 4. 2016, 23:38 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 22. 4. 2016, 23:42 ]
Štvrtá veľkonočná nedeľa C

Úvod liturgie

Zem je plná Pánovej milosti, Jeho slovom vznikli nebesia. Aleluja.  

Čítania a žalm

Rozprávanie Skutkov pokračuje od vzniku Cirkvi a prvých krokov k šíreniu evanjelia za hranice Izraela. Svätý Pavol a apoštol Barnabáš sa na prvej apoštolskej ceste od južného pobrežia zhruba do stredu dnešného Turecka vyrovnávajú s neprijatím zvesti evanjelia medzi Židmi. Otázka ohlasovania pohanom bola pre Pavla zásadná. Dnes čítame o udalosti, ktorá mu pomôže obrátiť k nim pozornosť.

Žalm osvetľuje skutočnosť hlásania radostnej zvesti pohanom. Je to výzva k jasaniu nad Božím dielom nielen pre Izrael, ale pre všetky národy.

Rozprávanie Apokalypsy najskôr predstavilo nebo (4. kapitola), následne sa objaví víťazný Baránok, ktorý spustil reťazec posledných udalosti, ktoré vedú k víťazstvu verných a pádu mocnosti zla. V šiestej kapitole sú mocní jazdci, ktorí majú za úlohu začať proces so Zlom. Ale to je prerušené anjelom, ktorý najskôr volá verne k Bohu. Tak sa ocitáme v našom texte, kde sú títo verní prijímaní v nebi.  

Evanjelium

Jánovo evanjelium v desiatej kapitole hovorí veľmi jasne o vzťahu Krista a jeho Cirkvi. Každé slovo nášho úryvku je kľúčovým pre jednoznačné pochopenie vzťahu Krista a nás.  Komentáre prevzaté a upravené z www.vira.cz/Nedelni-liturgie.