Články‎ > ‎

Nedeľné komentáre: 20.03.2016

uverejnené 22. 3. 2016, 11:30 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 22. 3. 2016, 11:30 ]
Pôst Kvetná nedeľa NE C*

Úvod liturgie

Dnešná slávnostná bohoslužba začína požehnaním ratolestí. Potom sprievod vstupuje do kostola. Evanjelium je dlhšie, čítajú sa pašie – rozprávanie o ukrižovaní. Tomu zodpovedá aj prvé čítanie a žalm. Pripomíname si nie len hrozivé udalosti Ježišovej smrti, ale predovšetkým význam je obete - naše vykúpenie.  

Čítania a žalm

Izaiáš od 49. kapitoly predkladá texty o ,,Pánovom služobníkovi“. V nich hovorí o utrpení, ponížení, ale tiež víťazstve tohto služobníka. Tento text sa naplní v udalosti dnešného evanjelia.

Dnešný žalm má zaujímavý prelom. Do 22. verša rozpráva o veľkej opustenosti, bolesti o prenasledovaní toho, kto žalm spieva. Ale od 23. verša sa všetko obracia. Žalmista zakúsil Božie vyslobodenie. Ako keby túto pieseň rozospieval Ježiš na kríži, ale dokončil ju až v nedeľu ráno.

Hymnus z druhého čítania je kľúčovým novozákonným textom. Všimnime si v ňom spojenie ,,zriekol sa seba samého“ ktoré vyjadruje ono najhlbšie Kristovo seba vydanie pre nás. Pripojíme sa i my k vyznaniu: ,,Ježiš Kristus je Pán"

Evanjelium

Dnes sa spievajú (čítajú) pašie. V závere pašií je vidieť reakciu stotníka, obyvateľov, Jozefa z Arimatey a žien. Hoci Ježiš potupne zomrie, predsa jeho smrť okamžite prináša plody.  
Komentáre prevzaté z www.vira.cz/Nedelni-liturgie.