Články‎ > ‎

Nedeľné komentáre: 21.02.2016

uverejnené 20. 2. 2016, 9:09 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 20. 2. 2016, 9:09 ]
Pôst 02 NE C*

Úvod liturgie

Druhá pôstna nedeľa nám predkladá ďalšie dôležité texty Písma, ktoré nám majú pomôcť vrátiť sa ku koreňom našej viery. V prvom čítaní sa stretneme s Abrahámom, s ktorým Boh na znamenie vernosti uzatvára zmluvu. V evanjeliu vstúpime do scény premenenia na hore, v nej sa nielen potvrdzuje Ježišovo božstvo, ale tiež sa ukáže, že dejiny vrátane udalostí Veľkej noci sú plne v Božích rukách.

Čítania a žalm

Rozprávanie z prvého čítania sa vzťahuje na najstaršiu dobu praotcov Izraela (asi okolo roku 1800 pred Kr.), k dobe, kedy Abram odišiel z Mezopotámie a žil ako v Kanáne, stále však bez zasľúbeného potomka - dediča. Náš text popisuje rituál uzatvorenia zmluvy medzi Bohom a človekom formou obete. Boh v podobe ohnivého stĺpa prechádza medzi rozdeleným obetným zvieraťom. Neskôr bude obnova tejto zmluvy dôvodom zmeny mena Abrama na Abrahám (Gn 17).

Žalm nadväzuje na prvé čítanie, a tiež predpokladá scénu z evanjelia. Aj my sme pozvaní uvidieť v Pánovi Svetlo a Spásu.

V druhom čítanísa sv. Pavol bráni proti podivným ohlasovateľom evanjelia, ktorí vieru spojili s povinnosťou obriezky. Pavlova teológia smeruje ku slobode danej vzkriesením, k premenenému telu, ako bude tiež naznačované v evanjeliu.

Evanjelium

Rozprávanie o Premenení Pána nasleduje hneď po prvej Ježišovej predpovedi vlastnej smrti. Je v ňom mnoho symbolov: Ježiš ako druhý Mojžiš; Boh, ktorý sa zjavuje v oblaku, ako to poznáme zo Starého Zákona; Mojžiš ako reprezentant Zákona (Tóry); Eliáš najväčší z prorokov... Rozprávajú sa o Ježišovom odchode (smrť) a naplnení jeho poslania, teda o vzkriesení! V tejto chvíli neistoty Otcov hlas opakuje vyvolenie, ktoré zaznelo už pri krste: „Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!“  


Komentáre prevzaté z www.vira.cz/Nedelni-liturgie.