Články‎ > ‎

Nedeľné komentáre: 24.04.2016

uverejnené 22. 4. 2016, 23:41 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 22. 4. 2016, 23:41 ]
Piata veľkonočná nedeľa C

Úvod liturgie

S postupujúcou Veľkonočnou dobou sa náš pohľad stále viac zameriava na život spoločenstva tých, ktorí uverili v Krista. Úloha ohlasovať evanjelium sa ukazuje ako požehnanie, ale nesmieme stratiť z pohľadu vnútorný hlboký zmysel svojho konania.  

Čítania a žalm

Opäť sa stretávame so svätým Pavlom a svätým Barnabášom tento krát na konci ich prvej misijnej cesty, ktorá zasiahla územie stredu dnešného Turecka. Antiochia v severovýchodnom cípe Stredozemného mora bola domovom živej kresťanskej komunity zrejme už veľmi skoro a svätý Pavol tu našiel svoje útočište, keď sa obrátil, a sem sa aj teraz vracia. Ide teda o náznak jednej z prvých diecézy.

Dnešný žalm je v kontexte s prvým čítaním chválospevom za Pavlovo dielo misii. Pripojme sa k tejto chvále za celé dejinné dielo hlásania evanjelia!

Sme v závere celej Biblie a tiež v závere Apokalypsy. Po všetkých napätiach tí, ktorí obstáli, zakúsili nádheru cieľa pripraveného Bohom. Dar novej zeme. V obraznej reči sa mieša ako biblická symbolika, tak aj dôraz na emócie. Oboje ale svedčí o jedinom - o veľkolepom Božom dare, ktorý pre nás Boh pripravil.  

Evanjelium

Sme vo večeradle, pred malou chvíľkou Ježiš umyl učeníkom nohy a začali sláviť Poslednú večeru. Ale text je vybraný predovšetkým pre odkaz na základný princíp fungovania spoločenstva Cirkvi. Ježišovo slovo nie je len dobrá rada, ale prikázanie.  Komentáre prevzaté a upravené z www.vira.cz/Nedelni-liturgie.