Prvá pôstna nedeľa

Každý človek má na samom začiatku svojho života smrť. Lebo v dôsledku dedičného hriechu diabol má právo na život každého Adamovho potomka. Keď Boh stvorí čistú, nepoškvrnenú dušu človeka, diabol ju hneď berie do svojich hrozných drápov a označuje svojím škaredým nápisom Toto je moje! Tak poznačil aj moju a tvoju dušu. Avšak vďaka dielu vykúpenia, ktoré pre nás uskutočnil Ježiš Kristus, vo chvíli krstu bol ten škaredý nápis úplne vymazaný a dostali sme iný, nádherný, žiarivý nápis: Toto je Božie dieťa! Dostali sme nezmazateľný znak, že sme sa definitívne stali Božím vlastníctvom. Vlastne až vtedy sme začali skutočne žiť.


Pokračovanie článku...