Články‎ > ‎

Noc čítania Biblie 2017

uverejnené 4. 5. 2017, 8:13 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 5. 5. 2017, 9:09 ]
Od piatka 28. do soboty 29. apríla sa v našej škole konal 2. ročník projektu Noc čítania Biblie. Všetky aktivity boli zamerané na Evanjelium podľa Matúša (Mt 25,34-36): „Poďte požehnaní môjho Otca,  zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma;  bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.“ a Podobenstvo o boháčovi a Lazárovi.

Začínali sme v kostole svätou omšou. Tam účastníkov predstavil pán farár. Po svätej omši sme sa presunuli do školy, kde sme slávnostne slávili večeru. Boli pripravené dva stoly – „stôl boháča“ a „stôl Lazára“. Deti si vylosovali, pri ktorom stole budú sedieť. Podelili sa so svojimi pocitmi a nakoniec tí, čo sedeli pri boháčovom stole, prijali medzi seba aj ostatných, aby sa podelili.

Marek nám prečítal Božie slovo. V skupinách deti vymaľovali a priradili obrázky k textom z evanjelia. Potom celý príbeh nalepili na pripravený panel. Ďalšia skupina vystrihla stopy a na ne nalepila skutky telesného a duchovného milosrdenstva. Tieto skutky potom deti pantomimicky znázornili a prilepili na cestu panela ako symbol našej cesty do Božieho kráľovstva. Medzi aktivitami sme si čas spríjemnili piesňami s ukazovačkami a hrami. Na záver sme si pozreli biblický príbeh o Boháčovi a Lazárovi.

Všetky piatkové aktivity sme zakončili súťažou, v ktorej sa deti vo dvojiciach navzájom kŕmili jogurtom so zaviazanými očami a s dlhými lyžičkami. Tu sme si uvedomili, že keď chceme pre iného človeka urobiť niečo dobré, musíme ho najskôr vidieť a použiť správny spôsob, ako mu pomôcť. Pred spánkom sme sa spoločne pomodlili a symbolicky „zhltli“ Božie slovo napísané na medovníku.

V sobotu ráno sme po rannej hygiene išli spoločne na sv. omšu, do ktorej sme sa aktívne zapojili spevom a nesením obetných darov. Po nej sme v krátkosti predstavili, čo sme vytvorili počas piatkových aktivít.

Celý projekt sme zakončili raňajkami, upratovaním a rozdávaním medovníčkov so skutkami  milosrdenstva. Každý má za úlohu daný skutok aj vykonať. Tento ročník sa nám opäť vydaril, o čom svedčia aj reakcie zúčastnených detí. Deťom sa najviac páčilo:

 • každá aktivita mala nejaký skrytý význam,
 • strávili sme krásny spoločný čas, stretnutie,
 • zabavili sme sa aj sme sa niečo nové naučili,
 • rozprávali sme sa o Božom slove,
 • spievali sme,
 • vytvorili sme pantomímu,
 • spolupracovali sme,
 • spievali sme ukazovačky,
 • pozerali sme biblické príbehy,
 • kŕmili sme sa navzájom jogurtom,
 • spali sme mimo domova,
 • dostali sme novú perspektívu,
 • boháč mal síce všetko a Lazár  nemal toho v živote veľa,  a zrazu boháč nemal nič a Lazár mal všetko ....

Foto z akcie si môžete pozrieť vo fotoalbume Noc čítania BiblieUž teraz sa tešíme na budúci ročník.

M. Vranová