Články‎ > ‎

Foto: Noc čítania Biblie 2018

uverejnené 25. 4. 2018, 11:29 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 26. 4. 2018, 1:05 ]

V piatok 13. apríla 2018 sa 35 žiakov našej školy zúčastnilo už tradičného projektu s názvom „Noc čítania Biblie.“ Celá akcia začala svätou omšou, kde žiakov srdečne privítal pán farár. Po nej sa žiaci presunuli do hlavnej budovy školy. Po večeri nasledoval zaujímavý program. Účastníci sa prostredníctvom Svätého písma oboznámili s rôznymi postavami Starého i Nového zákona, vytvorili plagát, ktorý približoval konanie týchto postáv a bol ozdobený mnohými kresbami, heslami a odkazmi. Okrem toho spoznali modlitbu Verím v Boha z pohľadu rozličných obrázkov, ukazovali a hádali pojmy zo Sv. písma a nakoniec v úplnej tme hľadali poklad ukrytý v útrobách školy. Vďaka šikovnosti poskladali heslo tohtoročnej Noci čítania Biblie: „Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Synu, odpúšťajú sa ti hriechy,“ čím sa dostali k pokladu - nádhernej a chutnej torte.

Poslednou aktivitou bola tvorba scénky alebo básne na tému Ako môžem ja - žiak základnej školy, chváliť Boha. Výsledkom boli rozmanité výstupy, prezentujúce fantáziu a vieru detských duší.

V sobotu ráno žiaci sprevádzali svätú omšu radostným spevom a táto radosť sa preniesla aj na prítomných ľudí, ktorí sa ochotne k spevu pridali. Po svätej omši nasledovala krátka prezentácia akcie priamo v kostole.

Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým zúčastneným, žiakom, rodičom, dobrovoľníkom, pánovi farárovi a pani cukrárke za všetky skutky, ktoré prispeli k príjemnému priebehu tejto milej akcie. Viac v galérii.

(Mgr. E. Gončárová)