Články‎ > ‎

Noví akolyti

uverejnené 9. 2. 2019, 10:31 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 9. 2. 2019, 10:32 ]
Otec biskup Tomáš udelil dnes v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline ministérium 63 kandidátom akolytátu. Medzi nimi sú aj šiesti mimoriadni rozdávatelia svätého prijímania z našej farnosti. 

Cirkev si veľmi želá, aby mali všetci veriaci plnú, uvedomelú a aktívnu účasti na posvätnej liturgii. K tomu napomáhajú aj služby, zverené laikom. Výsostné miesto má medzi nimi služba lektora a akolytu. Kódex kánonického práva hovorí, že "laickí muži, ktorí majú vek a vlohy stanovené dekrétom Konferencie biskupov, môžu byť predpísaným liturgickým obradom nastálo prijatí do služby lektora a akolytu." (CIC 230 §1). Akolyta je ustanovený na pomoc diakonovi a slúžbu biskupovi a kňazovi pri liturgii, zvlášť pri svätej omši. Jeho úlohou je starať sa o službu pri oltári. Okrem toho ako mimoriadny vysluhovateľ môže rozdávať sväté prijímanie či na základe poverenia kňaza vystaviť na verejnú úctu Najsvätejšiu sviatosť a potom ju znova uložiť do bohostánku. Na rozdiel od ostatných mimoriadnych rozdávateľov je na službu ustanovený natrvalo a pre celú Cirkev.

Naši noví akolyti J. Franek, J. Mikula, P. Tatarka, P. Potočár, S. Gonščák a Ľ. Truchlík úspešne absolvovali polročný formačný kurz v Žiline, pripravený Diecéznou liturgickou komisiou. Okrem toho splnili aj ďalšie podmienky (napríklad vek, či služba rozdávateľa viac než tri roky), stanovené Žilinskou diecézou. Okrem nich budú ako doteraz v našej farnosti pôsobiť aj ostatní mimoriadni rozdávatelia a veríme, že neskôr aj oni príjmu ministérium akolytátu. Ďakujeme všetkým za ich obetavú službu a zverujeme ich do modlitieb farnosti.