Na Zelený štvrtok ste prejavili svoju štedrosť i súcit. Ďakujeme za obetné dary pre chudobných. Vo štvrtok 26.04. sme ich odviezli do zariadenia diecéznej charity v Žiline. Ďakujeme:-)