Kurz Objav Krista vytvára priateľský priestor, kam môžu ľudia prísť, aby si vypočuli dobrú zvesť a osobne sa stretli s Ježišom Kristom! Naším zámerom je pomôcť účastníkom vytvoriť si alebo obnoviť osobný vzťah k Ježišovi Kristovi, precítiť lásku Otca a dostať silu Ducha Svätého, aby sme žili ako jeho deti a slúžili ako jeho učeníci v Katolíckej cirkvi. Tiež im chceme pomôcť nájsť vo farnosti spoločenstvo a vytvoriť si vzťahy s inými kresťanmi.

Náš kurz pozostáva zo siedmich stretnutí a duchovnej obnovy. Každé stretnutie má štyri časti: večera, čas na modlitbu, prednáška a diskusia v skupinkách. Začíname už 09. apríla 2018 a čaká nás sedem stretnutí, vždy v pondelok od 18:30 do 21:00 vo fare. Kurz je otvorený pre všetky vekové kategórie. Viac informácií o kurze nájdete v tomto článku.

Objav Krista - prihláška


Program pondelkových večerov 

 18:30 privítanie a večera
 18:55 úvodná modlitba
 19:10 prednáška
 20:00 prestávka
 20:10 diskusia v skupinkách 
 21:00 ukončenie

Termíny a témy stretnutí

 09.04. Aký je zmysel života - J. Možiešik
 16.04. Prečo je Ježiš dôležitý? - J. Možiešik
 23.04. Čo nám chce Ježiš povedať? - J. Možiešik
 30.04. Prečo potrebujem Spasiteľa? - J. Možiešik
 07.05. Prečo je pre nás dôležité zmŕtvychvstanie? -
V. Šmatlavová
 14.05. Duchovná obnova: Kto je Duch Svätý? Duch Svätý a Ty! - J. Vojtáš
 21.05. Nový život v Duchu: Byť učeníkom v Katolíckej cirkvi - M. Majchrák
 28.05. Veriť a niekam patriť: Prečo potrebujeme Cirkev? - Z. Takáčová

Registrácia

Pre registráciu môžete využiť náš email rkcf.skalite@gmail.com alebo prihlasovací formulár.

Príspevok na kurz 10€ sa platí pri prvom stretnutí.