Kurz Objav Krista vytvára priateľský priestor, kam môžu ľudia prísť, aby si vypočuli dobrú zvesť a osobne sa stretli s Ježišom Kristom! Naším zámerom je pomôcť účastníkom vytvoriť si alebo obnoviť osobný vzťah k Ježišovi Kristovi, precítiť lásku Otca a dostať silu Ducha Svätého, aby sme žili ako jeho deti a slúžili ako jeho učeníci v Katolíckej cirkvi. Tiež im chceme pomôcť nájsť vo farnosti spoločenstvo a vytvoriť si vzťahy s inými kresťanmi.

Náš kurz pozostáva zo siedmich stretnutí a duchovnej obnovy. Každé stretnutie má štyri časti: večera, čas na modlitbu, prednáška a diskusia v skupinkách. Začíname už 04. marca a čaká nás sedem stretnutí, vždy v pondelok od 19:00 do 21:00 vo fare. Kurz je otvorený pre všetky vekové kategórie. Viac informácií o kurze nájdete v tomto článku.

Objav Krista - prihláška


Program pondelkových večerov

 19:00 úvodná modlitba
 19:15 prednáška
 20:00 prestávka
 20:15 diskusia v skupinkách 
 21:00 ukončenie

Termíny a témy stretnutí

 04.03. Aký je zmysel života (J. Možiešik)
 11.03. Prečo je Ježiš dôležitý? (L. Lašová)
 18.03. Čo nám chce Ježiš povedať? (B. Bzdilíková)
 25.03. Prečo potrebujem Spasiteľa? (J. Možiešik)
 01.04. Prečo je dôležité zmŕtvychvstanie? (V. Šmatlavová)
 08.04. Kto je Duch Svätý? Duch Svätý a Ty! (J. Vojtáš)
 15.04. Byť učeníkom v Katolíckej cirkvi (M. Majchrák)
 29.04. Prečo potrebujeme Cirkev? (Z. Takáčová)

Registrácia

Pre registráciu môžete využiť náš email skalite@fara.sk alebo prihlasovací formulár. Dobrovoľný príspevok na kurz môžete odovzdať pri poslednom stretnutí.