Články‎ > ‎

Odpustky

uverejnené 1. 11. 2016, 6:00 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 1. 11. 2016, 6:07 ]

Počas roka máme viacero príležitostí získať tzv. úplné (plnomocné) odpustky. Čo sú odpustky, nám hovorí Katechizmus Katolíckej Cirkvi v bodoch 1471-1479. V skratke: tým, že človek spácha hriech, pripíše sa mu vina, ale aj následok za ňu, teda trest. Ak sme spáchali ťažký hriech (vedome, dobrovoľne a vo vážnej veci), zaslúžime si zaň večný trest (zatratenie). Ak sme spáchali ľahký hriech, zaslúžime si časný trest (očistec). Boh vo svojom nekonečnom milosrdenstve nám dáva možnosť odpustenia hriechov, zvlášť vo sviatosti zmierenia. No následok hriechu (teda trest) zostáva. Síce nie večný (v pekle), ten je odpustený spolu s hriechmi, ale časný (v očistci) zostáva. Ak chceme, aby sa nám odpustili aj časné tresty, na to slúžia odpustky.

K získaniu odpustkov je potrebné vykonať nasledovné:

 1. vzbudiť si úmysel získať odpustky,
 2. pristúpiť k sviatosti zmierenia,
 3. vzbudiť si rozhodnutie viac nehrešiť (vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu),
 4. prijať Telo Kristovo (sv. prijímanie),
 5. pomodliť sa modlitbu na úmysel Sv. Otca (napríklad Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu),
 6. vykonať určený skutok (pozri nižšie, napr. na slávnosť Krista Kráľa je tým skutkom účasť na verejnom recitovaní (v kostole) modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia).

Pre koho môžeme úplné odpustky získať?

Každý sám pre seba. Výnimku tvorí obdobie od 1. do 8. novembra. Vtedy môžeme získať plnomocné odpustky len pre duše v očistci, každý deň pre jednu dušu.

Kedy môžeme úplné odpustky získať?

Sú určené dni v roku, v ktoré môžeme získať odpustky. Okrem toho sú výnimočné udalosti, kedy môže Sv. Otec alebo diecézny biskup vyhlásiť možnosť získania plnomocných odpustkov, napr. v jubilejnom roku, na púti a podobne.

Pravidelné možnosti získania odpustkov:

 • Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (01.01.) - Zúčastniť sa verejnej modlitby (spevu) Veni Creator (Príď, Duchu Svätý, tvorivý).
 • Každý deň pôstneho obdobia - Vykonať si krížovú cestu (pri verejnej pobožnosti stačí, ak sa prechádza od jedného zastavenia k druhému ten, čo vedie pobožnosť.
 • Každý piatok pôstneho obdobia - Pomodliť sa po prijímaní pred obrazom Ukrižovaného Ježiša Krista modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu.
 • Zelený štvrtok - Pri verejnej poklone Najsvätejšej Sviatosti sa zúčastniť recitovania alebo spevu hymnu Tantum ergo (Ctime túto Sviatosť slávnu).
 • Veľký piatok - Nábožná účasť poklone krížu pri obradoch Veľkého piatku.
 • Veľkonočná vigília - Obnovenie krstných sľubov.
 • Zoslanie Ducha Svätého - Účasť na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Veni Creator (Príď, Duchu Svätý, tvorivý).
 • Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - Účasť na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Tantum ergo (Ctime túto Sviatosť slávnu). 
 • Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - Účasť na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu.
 • Porciunkula (02.08.) - Nábožná návšteva farského alebo františkánskeho kostola spojená s modlitbou Pána a vyznaním viery.
 • Každý deň v októbri - Modlitba ruženca v spoločenstve veriacich (päť desiatkov s vyslovením jednotlivých tajomstiev a rozjímaním nad tajomstvami).
 • Odpustky pre duše v očistci (01.-02.11.) - Nábožná návšteva kostola alebo kaplnky, modlitba Pána, Vyznanie viery, svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca, vylúčenie pripútanosti k akémukoľvek hriechu. (Od poludnia prvého dňa.)
 • Odpustky pre duše v očistci (01.-08.11.) - Nábožná návšteva cintorína, modlitba za zosnulých, modlitba Pána, Vyznanie viery, svätá spoveď, sväté prijímanie, modlitba na úmysel Svätého Otca, vylúčenie pripútanosti k akémukoľvek hriechu.
 • Nedeľa Krista Kráľa - Účasť na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia.
 • Silvester (31.12.) - Pri verejnej ďakovnej pobožnosti účasť na speve hymnu Teba, Bože, chválime.

Viac na www.knazi.sk/liturgia/odpustky.