Na stužkách sú napísané mená tých, ktorí zomreli v našej farnosti od 02.11.2018 do 02.11.2019. A každý má svoju ružu.

Veriaci, ktorí v deň slávnosti Všetkých svätých alebo v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku, pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem toho treba byť v milosti posväcujúcej, pristúpiť na sväté prijímanie, pripojiť modlitbu na úmysel sv. otca a vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu.

Od 3. do 8. novembra treba k získaniu úplných odpustkov pre duše v očistci nábožne navštíviť cintorín a splniť spomínané podmienky.