V nedeľu 29. septembera budeme pri svätej omši o 08:30 spoločne ďakovať za dary tohtoročnej úrody. Po svätej omši bude program pokračovať výstavou ovocia, zeleniny a liečivých rastlín v budove starej základnej školy a o 11:15 prednáškou v zasadačke obecného úradu.