Veľký pôst

14.02.-17.02 Prvé dni Veľkého pôstu
Poznačenie popolom (ST, 07:05, 08:15, 17:20)
Spoveď: Pol hodinu pred svätou omšou (ST-SO)

18.02.-25.02. Prvý pôstny týždeň
Téma: Satan ho pokúšal a anjeli mu posluhovali
Pôst:         Posti sa svojimi očami
Spoveď: Pol hodinu pred svätou omšou (PO-SO)

25.02.-03.03. Druhý pôstny týždeň
Téma: Toto je môj milovaný Syn
Pôst:         Dopraj pôst svojim ušiam
Spoveď: Pol hodinu pred svätou omšou (PO-SO)
04.03.-10.03. Tretí pôstny týždeň
Téma: Zborte tento chrám
Pôst:         Pôst pre tvoje ústa

Spoveď: Hodinu pred svätou omšou (PO-PI)
Večerné spovedanie (PO, 18:00-20:00)
Prvý piatok (PI, 15:00)

24 hodín pre Pána (PI/SO)

11.03.-17.03. Štvrtý pôstny týždeň
Téma: Boh poslal Syna, aby...
Pôst:         Posti sa rukami
Spoveď: Pol hodinu pred svätou omšou (PO-SO)
Pôstna polievka (NE)
Farský list 1/2018 (NE)

18.03.-24.03. Piaty pôstny týždeň
Téma: Ak pšeničné zrno padne do zeme...
Pôst:         Posti sa svojimi nohami

Spoveď: Pol hodinu pred svätou omšou (PO-ŠT)
Spoločná spoveď: Skalité (ŠT 15:30-19:00)
Spoločná spoveď: Raková (PI 10:00-17:00, 12:00-15:00 prestávka)
Spoločná spoveď:  Čierne (SO 10:00-11:30) a Milošová (SO 13:30-14:30)

Omše:        Omša s prípravou na spoveď (ŠT 14:30)
Počas spoločných spovedí nebude večerná omša (ST, ŠT, PI)

Veľký týždeň

25.03.    Kvetná nedeľa
Krížová cesta: Starí a chorí (11:00)
Spoločná spoveď: Svrčinovec (14:00-16:00)

26.03.    Pondelok veľkého týždňa
Omša: 07:05
Spovedanie: 06:30
Spoločná spoveď: Čadca

27.03.    Utorok veľkého týždňa
Omša: 07:05
Spovedanie: 06:30
Spoločná spoveď: Čadca

28.03.    Streda veľkého týždňa    
Omša: 07:05, 17:20
Spovedanie: 06:30, 16:50

Veľkonočné trojdnie

29.03.    Zelený štvrtok
Liturgia Zeleného štvrtku: 17:20
Tichá adorácia: do 20:00

30.03.    Veľký piatok
Ranné chvály: 07:05
Liturgia Veľkého piatku: 15:00
Poklona pri Božom hrobe: 16:45-23:59

31.03.    Biela sobota
Poklona pri Božom hrobe: 00:00-19:00
Ranné chvály: 07:05
Veľkonočná vigília: 19:25

Kam ďalej?