Detský pôst

Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst" (Mt 4,4), pripomenul nám Ježiš na Prvú pôstnu nedeľu.

Na tohotoročný pôst sme pre deti z farnosti pripravili dve aktivitky. Prvá z nich je zameraná na čítanie a počúvanie Božieho slova. Ako na to? 

  • V kostole nájdete stolík s papierovými chlebíkmi. Jeden si zoberte.
  • Nájdite si počas týždňa čas na čítanie Svätého písma so svojou rodinou. Vyberte si pekný biblický príbeh, prečítajte ho, porozprávajte sa o ňom s deťmi...
  • Deti nakreslia na papierový bochník prečítaný príbeh alebo svoju rodinu pri čítaní Písma.
  • Podpísaný obrázok prineste späť do kostola a pripnite na nástenku. Všetkých nás povzbudí keď uvidíme, že aj vaša rodina žije zo slov, ktoré vychádzajú z Božích úst...

Božím slovom sa živíme aj pri liturgii. A s tým súvisí naša druhá aktivitka. Vpredu pri oltári nájdete presklený kríž a pri ňom košíky s farebnými guľôčkami. Po svätej omši alebo krížovej ceste každé dieťa vloží jednu do kríža. Uvidíme koľko potrvá, kým ho vyplníme celý... 

A takto to aj napriek COVIDu-19 nakoniec dopadlo:-)