Blíži sa nedeľa a s ňou aj nedeľná krížová cesta o 11:00, alebo kedykoľvek môžete. Text nájdete v prezentácii. Modlíme sa pátrom Piom.

Krížová cesta s pátrom Piom