Články‎ > ‎

Pozdrav Svätého Otca slovenským pútnikom

uverejnené 11. 6. 2016, 5:13 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 11. 6. 2016, 5:14 ]
Na generálnej audiencii 08.06.2016 boli prítomní aj pútnici zo Skalitého. Všetkým Slovákom Svätý Otec osobitne prihovoril týmito slovami:

Zo srdca vítam slovenských pútnikov, osobitne farské skupiny ako aj zdravotnícky personál Geriatrického centra svätého Lukáša z Košíc. Bratia a sestry, prajem vám, aby váš pobyt v Ríme v Jubilejnom roku milosrdenstva bol vhodnou príležitosťou na vzrast viery a povzbudením napredovať veľkodušne v kresťanskom svedectve. Rád udeľujem všetkým vám i vašim drahým apoštolské požehnanie.“ 

Slová pápeža Františka pútnikom pretlmočil Mons. Jozef Krištof. Boli medzi nimi skupiny z farností Ivanka pri Nitre, Hliník nad Hronom, Hriňová a Skalité, ako aj individuálni pútnici z iných farností. Ďalšie veľké skupiny tvorili pracovníci Geriatrického centra svätého Lukáša z Košíc, ako aj študenti a pedagógovia gréckokatolíckych stredných škôl: Gymnázia blahoslaveného Pavla Gojdiča z Prešova a Gymnázia Jána Zlatoústeho z Humenného.

Viac čítajte v článku Vatikánskeho rozhlasu.