Prvé sväté prijímanie 2016

Obrázok bez popisu

Na Slávnosť Najsvätejšej Trojice (22.05.) prijalo 58 detí z našej farnosti prvý krát Telo Kristovo. Počas tohto školského roku prehlbovali svoje náboženské vedomosti a intenzívne sa pripravovali na sviatostí Zmierenia a Eucharistie (celý proces prípravy je popísaný v tomto článku).

Slávnosť Prvého svätého prijímania je oficiálnym uvedením detí do kresťanského života. Deti verejne skladajú krstný sľub, čím sa prihlasujú k viere, hodnotám a spôsobu života kresťanov. Slávením Eucharistie potvrdzujú, ako nakoniec my všetci, svoju príslušnosť k Cirkvi a novej zmluve s Pánom („Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás." Lk 22,20). Slávenie nedeľnej omše a sväté prijímanie je každotýždenným prehlbovaním tejto spolupatričnosti a pravidelné slávenie sviatosti Zmierenia (svätá spoveď) jej obnovovaním. 

Berieme vážne rozhodnutie týchto detí a pevne veríme, že "prvé nebude posledné," že po prvom svätom prijímaní bude nasledovať druhé, tretie, štvrté... každú nedeľu, po celý ich život. Máme nádej, že ich prežívanie zmierenia a Eucharistie bude obohatením pre našu rodinu kresťanov.