V októbri začala v našej farnosti príprava na prvú svätú spoveď prijímanie v rámci projekt Spolu kráčať cestou viery. Úvodné stretnutia s rodičmi už prebehli a teraz vás pozývame na

OMŠU PREDSTAVENIA DETÍ

v nedeľu 13.10. o 08:30 v našom kostole. Počas slávnostnej liturgie predstavíme deti farskej komunite a pozveme všetkých k modlitbe za ich prípravu. Deti spoločným prísľubom vyjadria svoju túžbu vstúpiť do novej etapy kresťanského života, rodičia zas ochotu a pripravenosť doprevádzať svoje deti pri týchto vážnych krokoch. Miesta pre deti budú vyhradené v prednej časti chrámu. 

Rodiny sa môžu na slávnosť pripraviť aj svätou spoveďou, termíny vysluhovania tejto sviatosti sú zverejnené na našej v tomto príspevkuViac informácií nájdu rodičia v liste.

Celý priebeh projektu a harmonogram prípravy je popísaný v tomto článkuNa vaše otázky radi odpovieme na skalite@fara.sk alebo osobne.


Fotka Rímskokatolícka cirkev Farnosť Skalité.

foto z omše...