"Boh ťa miluje a  ja ťa milujem a tak by to malo byť..."

Sobota 15. februára bola dôležitým dňom pre naše deti pripravujúce sa na prvé prijatie sviatosti Oltárnej. Túto sobotu prijali prvýkrát sviatosť zmierenia. V sprievode svojich rodičov prišli do kostola, a potom aj spoločne kráčali k spovednici. Vojsť do spovednice a priznať všetko zlé, čo doteraz urobili, už musel každý sám. Rodičia svoje deti čakali a hneď ako vyšli von s láskou ich objali, lebo láska nešetrí objatiami. A spolu sa tešili: "Pretože Boh ťa miluje aj ja ťa milujem. Mal by si byť šťastný aj ja by som mal byť šťastný a tak by to malo byť..."

Ľ. Franeková