Články‎ > ‎

Foto: Púť do Svätej zeme, 2018

uverejnené 25. 4. 2018, 11:32 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 26. 4. 2018, 1:00 ]

Quo vadis je latinský výraz, ktorý znamená „Kam kráčaš?“ My, pútnici do Svätej zeme, sme sa rozhodli odísť aspoň na pár dní do krajiny, ktorá bola rodiskom a pozemskou krajinou nášho Pána. 

Púť sa začala v Betleheme, mieste narodenia Ježiša. Postupne sme prechádzali ďalšími mestami a miestami, kde sa Ježiš sprítomňoval. Navštívili sme Kafarnaum, mesto, kde urobil mnoho uzdravení. Kánu Galilejskú, kde uskutočnil prvý zázrak. Miesto krstu Pána v Jordáne. Tabghu s kostolmi Primátu svätého Petra a Rozmnoženia chlebov. Vrch Tábor, kde sa Ježiš premenil. Betfage ako miesto  Ježišovho začiatku slávnostného vstupu do Jeruzalema. Krížovú cestu v Jeruzaleme, Golgotu, Jeruzalemský kresťanský Sion, miesto hrobu i zmŕtvychvstania Pána...

Neobišli sme ani miesta uctievania Panny Márie – Baziliku Zvestovania, Dormício – Chrám usnutia Panny Márie...

Manželské páry si v Káne Galilejskej obnovili manželské sľuby. Pri rieke Jordán sme si obnovili krstné sľuby. Celú púť sprevádzala dobrá nálada a súdržnosť spolupútnikov zo Skalitého, Čierneho, Žiliny i Streženíc.

Vo Svätej zemi žil Ježiš ako človek a my sme mohli obdivovať túto krajiny, jej krásu i rozmanitosť na pomerne malom území.  Nadchli nás nádherné historické stavby, ale predovšetkým sme spoznávali miesta, ktorých sa Ježiš fyzicky dotýkal.  Teraz túžime, aby sa Pán dotýkal našich sŕdc. Boli sme na mieste, kde sa Pán premenil a teraz sme mu otvorení, aby nás premieňal...

Vďaka, že sme mohli byť vo Svätej zemi. Vďaka, že môžeme byť tu, aby sme hľadali a nachádzali tú najsprávnejšiu odpoveď na otázku „Kam kráčaš?“ Pane, chceme kráčať za Tebou do zasľúbenej zeme.

Text: Marta Vojčiňáková, foto: Lucia Časnochová

Foto v galérii a v priečinku (Lucia Časnochová).

Fotografie