Púť na Hostýn, 2018

uverejnené 4. 3. 2018, 22:51 používateľom RKC Farnosť Skalité   [ aktualizované 4. 3. 2018, 22:51 ]

V sobotu 3.3. sme sa stali pútnikmi alebo skôr účastníkmi pútnického zájazdu.  Navštívili sme moravskú horu Hostýn. Z dostupných informácií sa dá zistiť, že miesto Svätý Hostýn je z moravských pútnických miest najobľúbenejšie a tiež najnavštevovanejšie, zrejme práve preto, lebo je to mariánske pútnické miesto.

Mariánsky obraz Panny Márie Svatohostýnskej  alebo Matky Božej s bleskami je umiestnený nad hlavným oltárom baziliky Panny Márie na Svätom Hostýne. Podľa starobylej legendy sa Moravania utekajúci pred Tatarmi ukryli na hore Hostýn, kde boli zachránení zásluhou Panny Márie.

Cieľom našej púte v tomto pôstom období bolo tiež vykonanie pobožnosti krížovej cesty. Krížová cesta začína na ľavej strane baziliky. Je dielom slovenského architekta Dušana Jurkoviča, ktorý pri stavbe vychádzal z tradície valašských ľudových stavieb.

Prechádzajúc jednotlivými zastaveniami krížovej cesty nám ešte stále mrazivé slnko svojimi lúčmi aspoň chvíľku  prisľúbilo príchod jari a tepla. Nikto sa nesťažoval ani nebanoval, stálo to zato. A tú malú námahu a mierne nepohodlie sme dokázali obetovať. Veď sme vedeli, že je zima, mráz. Zimné bundy, čiapky, šály, rukavice, blížiaci sa teplý obed a hrejivý pocit, že sme tam s Pánom, nám nedal zamrznúť. 

Po krížovej ceste nasledovala svätá omša v bazilike. Obdivovali sme jej interiér, výzdobu a očarila nás fantastická akustika.  Po krátkej prednáške o histórii baziliky nasledoval obed a cesta domov.

Všetci sme odchádzali s pocitom naplno využitého času stráveného v krásnom spoločenstve mladších i starších, mužov, žien i detí, veriacich zo Skalitého i Čierneho a naším p. kaplánom Miroslavom. Jemu patrí veľká vďaka za zorganizovanie tohto podujatia.

Marta Vojčiňáková