Články‎ > ‎

Púť Ružencového bratstva na Živčákovú, 2019

uverejnené 12. 5. 2019, 2:39 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 12. 5. 2019, 2:47 ]

V nedeľu 05.05.2019 sa členovia Ružencového bratstva a ostatní farníci rozhodli putovať za našou nebeskou Matkou na pútnické miesto Turzovka – Živčáková. Bola nezvyčajne studená a daždivá nedeľa, ale nenechali sme sa odradiť, lebo túžba prežiť niekoľko krátkych chvíľ na tomto mieste bola mocnejšia. Vyrazili sme na cestu vyzbrojení požehnaním a milým úsmevom pána farára. Cestu sme si krátili modlitbou. 

Navštívili sme kaplnku Panny Márie Kráľovnej Pokoja, ponorili sme sa do tichej modlitby a predložili sme Panne Márii naše prosby i poďakovanie za naše spoločenstvo, za naše rodiny, za našich kňazov i za celú našu farnosť. Cestou sme  načerpali vodu z prameňov a naše kroky smerovali ku kostole Panny Márie Matky Cirkvi, kde sme sa zúčastnili na svätej omši.

Obohatením nám boli slová otca Ľuboša, ktorý rozprával o poslušnosti. „Boha treba poslúchať viac ako ľudí,“ ešte dlho nám budú znieť jeho s pokojom, ale dôveryhodne vypovedané slová. 

Čakanie na odvoz sme si krátili spoločným rozprávaním, ktoré nám bolo iste poučné a nezabudnuteľné. Vytvorili sme milé spoločenstvo a i napriek chladu nám bolo príjemne a cítili sme teplo rozlievajúce sa po celom tele i duši. Púť sme zakončili modlitbou posvätného ruženca a Eucharistickým požehnaním v našom farskom kostole.

Text: Marta Brázdová