Články‎ > ‎

Relikvia sv. Alfonza

uverejnené 1. 8. 2015, 11:58 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 1. 8. 2015, 12:59 ]

V našom kostole uchovávame relikviu svätého Alfonza Márie de’ Liguori. V deň liturgickej spomienky na sme si zvlášť uctili.

Sv. Alfonz sa narodil 27. septembra 1696 neďaleko Neapolu v Taliansku a bol najstarším zo siedmich detí. Ako šestnásťročný získal doktorát na Neapolskej univerzite. Do svojich devätnástich rokov bol právnikom, potom však, vidiac nestálosť tohto sveta, sa rozhodol opustiť súdne siene aj svoju slávu, ktorú si v krátkej dobe získal.

V roku 1723 mal víziu a počul hlas, aby zasvätil svoj život jedine Bohu. Alfonz sa pevne rozhodol pre duchovný život. 21.decembra 1726 sa stal kňazom. Šesť rokov vykonával misie v Neapole. V roku 1732 založil Kongregáciu Božského Vykupiteľa. V roku 1743 sa stal priorom dvoch nových kongregácií – mužskej a ženskej. Pre mužskú vetvu mu pápež Benedikt XIV. dal povolenie v roku 1749 a pre ženskú v roku 1750. Alfonz sa naďalej venoval ľudovým misiám a kázaniu.

V roku 1762 prijal menovanie za biskupa pre Gótov v okolí Neapola. Na starosť dostal viac ako tridsaťtisíc neučených ľudí a štyristo ľahostajných kňazov. Trinásť rokov Alfonz kŕmil chudobných, vyučoval neučených, zreorganizoval seminár a kláštory, učil teológiu a písal. Bol veľmi prísny. Trpel reumatizmom, ktorý začal deformovať jeho telo. Niekoľko rokov musel piť iba pomocou trubičky, kvôli zohnutiu hlavy. V máji 1768 dostal reumatickú horúčku, ktorá trvala do júna 1769. Do roku 1775 sa nemohol vrátiť na svoje biskupstvo, pretože zostal paralyzovaný. Alfonz dostal z toho priam mučivé úzkosti. Po čase to však prekonal, bol obdarený mystickými zážitkami, konal zázraky a predpovedal rôzne udalosti. 1.augusta 1787 v Nocera di Pagani pri Neapole pokojne zomrel. Tam ho aj pochovali.

Beatifikovaný bol v roku 1816 a za svätého bol vyhlásený 1839. V roku 1871 ho pápež Pius IX. vyhlásil za Učiteľa Cirkvi. Veľký vplyv na morálnu teológiu a asketiku mali jeho spisy, ktoré sú nadčasové. Význam má najmä jeho morálna teológia a mariánske spisy. Je patrónom spovedníkov, moralistov a laického apoštolátu. Zobrazuje sa ako mladý kňaz alebo ako zohnutý reumatizmom.

Viac na www.zivotopisysvatych.sk.