Články‎ > ‎

Relikvia sv. Kozmu

uverejnené 25. 9. 2015, 12:25 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 26. 9. 2015, 3:56 ]

Koncom septembra (26.09.) slávime liturgickú spomienku na svätých bratov Kozmu a Damiána. Relikviu prvého z nich uchovávame v našom farskom kostole. 

Podľa toho, čo hovoria legendy, sa v polovici 3. storočia v sýrskom meste Egeji usadila vznešená a bohatá vdova Teodora so svojimi deťmi Antimom, Leonciom, Euprepiom a dvojčatami Kozmom a Damiánom. Najmladší bratia (dvojičky) vyštudovali lekárstvo a venovali sa tomu celou dušou i telom. Boli však aj hlboko nábožensky založení. Ošetrovali zadarmo. Mnoho pohanov, keď videlo ich príklad, sa obrátilo na kresťanstvo. Keď pohanskí kňazi zbadali, že sa im vyprázdňujú chrámy, ich hnev sa obrátil proti dvom bratom. Obžalovali ich, že robia čary, a tak zvádzajú ľudí, aby sa klaňali kresťanskému Bohu. Stalo sa tak v roku 303, keď sa začalo veľké prenasledovanie kresťanov (za cisára Diokleciána a Maximiána). V Cilícii bol vtedy miestodržiteľom Lyziáš, veľký nepriateľ kresťanov. Dal uväzniť nielen Kozmu a Damiána, ale aj ich bratov. Vyzval ich, aby sa vzdali kresťanstva. No Kozma a Damián neohrozene vyznali, že budú slúžiť len jedinému pravému Bohu. Lyziáš sa strašne nahneval, dal ich priviazať na škripec a bičovať. No ich ducha nezlomili. Lyziáš ich kázal páliť ohňom. No oheň im neuškodil. Potom ich dal zviazať a hodiť do mora. Povrazy sa však uvoľnili a vlny ich vyplavili na breh. Nakoniec ich priviazali na kríže a hádzali do nich skaly a šípy. Potom ich, aj ich troch bratov, zabili mečom. Stalo sa to 2. decembra 303, údajne v meste Aigai. Podľa iných prameňov boli umučení roku 287. Zistiť to presne je nemožné.

Kresťania ich telá tajne odniesli do biskupského mesta Kyros v Sýrii. Keď sa neskôr cisár Justinián (527-565) na ich príhovor zázračne uzdravil, dal na ich počesť postaviť v Kyre baziliku. Pápež Félix IV. (526-530) dal na ich počesť postaviť kostol v Ríme, kde sa nachádza mozaika, vyobrazujúca dvoch svätcov. Patrí k najvzácnejším umeleckým dielam v Ríme. Kozma a Damián sú poslednými svätými, ktorí boli zaradení do Rímskeho kánona.

Viac na: www.zivotopisysvatych.sk.