Rozžiar ružencom svoju hviezdu

Jakubovi sa snívalo "že vidí rebrík opretý o zem a jeho vrchný koniec siahal až do neba a Boží anjeli vystupovali a zostupovali po ňom" (Gn 28,12). Nám sa to nesníva. Náš kostol je jedným z tých miest, kde sa spája nebo so zemou. A počas adventu v ňom uvidíte rebrík, po ktorom nezostupujú anjeli, ale sám Ježiš.

Pozývame vás čakať a rozžiariť jeho cestu k nám. Ako na to? S Máriou a s ružencom. Na stolíku pri rebríku nájdete papierové hviezdy. Veľké, malé a stredné. Každá rodina, ktorá sa rozhodne počas niektorého adventného týždňa spoločne pomodliť ruženec, si môže jednu zobrať. Keď úlohu splní, rodičia na hviezdu napíšu priezvisko a deti ju vyzdobia, môžu do nej napríklad nakresliť biblický príbeh. Potom stačí hviezdu priniesť späť do kostola a my ňou ozdobíme Ježišovu cestu k nám.

Ale pozor, hviezdy sú veľké, malé a stredné. Veľká hviezda je pre rodinu, ktorá sa spoločne za týždeň pomodlila aspoň 5 ružencov. Stredná je pre tých, ktorí stihli aspoň tri, alebo sa modlili denne jeden desiatok. A malá pre tých, ktorým sa podarilo spolu pomodliť aspoň jeden ruženec, alebo tri desiatky za týždeň.

Budeme sa modliť radostný ruženec. To preto, že máme dôvod na radosť. A tiež preto, že práve pri ňom uvažujeme nad tajomstvami, ktoré v tomto období slávime.

Spoločenstvo rodín

PS: Asi netreba pripomínať, že najlepší neprídu o svoju odmenu:-) Ale pre istotu...