Články‎ > ‎

Silvestrovská štatistika 2017

uverejnené 30. 12. 2017, 4:14 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 30. 12. 2017, 7:27 používateľom RKC Farnosť Skalité ]

Tieto slová z Knihy Numeri sme počúvali ako prvé čítanie v prvý deň roku 2017 a na záver svätej omše sme ich prijali ako slová požehnania na cestu. A stalo sa. Boh opäť naplnil svoj prísľub, žehnal nám a chránil nás.

Pán nám daroval pokoj.  Kým v mnohých kútoch sveta zúrili vojny a nepokoje, smútok a nešťastie, kým v niektorých častiach sveta boli aj tento rok kresťania vyháňaní z domov, prenasledovaní, väznení a vraždení pre svoju vieru, nás Pán chránil a žehnal. A vďaka tomu sme mohli v pokoji napĺňať svoje poslanie v tomto svete a dnes môžeme môžeme so žalmistom volať: "Pane, upevňuj dielo našich rúk." 

Slávime. Vďaka tomu, čím nás tento rok Pán obdarúval, sme ho mohli oslavovať.

V tomto chráme sme tento rok slávili 638 svätých omší, v celej farnosti to bolo 710 omší. Pri svätých omšiach sme rozdali cca. 90000 svätých prijímaní. Okrem toho naši rozdávatelia pravidelne prinášajú sväté prijímanie počas mesiaca desiatkam starých a chorých.

Približne 450 hodín sme venovali sláveniu sviatosti zmierenia. Okrem toho každý mesiac prijalo sviatosť zmierenia takmer 70 chorých a nevládnych bratov a sestier vo svojich domovoch, pred Veľkou nocou, dušičkami či Vianocami ich bolo bolo 110.

Druhú a štvrtú nedeľu v mesiaci slávime sviatosť krstu, v tomto roku ju prijalo 55 detí z našej farnosti. Sme radi, že väčšinu krstov sme mohli sláviť pri nedeľnej svätej omši.

V októbri sme slávili sviatosť birmovania, prijalo ju 64 birmovancov.

Sme vďační Pánovi aj za 34 nových manželstiev, ktoré v tomto roku v našej farnosti vznikli.

To je asi to najhlavnejšie z toho, čo sme urobili my a čo sa dá spočítať. Každú našu činnosť však predchádza i sprevádza Božie konanie. Veríme, že každá sviatosť, ktorú sme prijali, modlitba, ktorú sme vyriekli, skutok pokánia, ktorý sme urobili... že to všetko smeruje k Bohu, ktorý nás zahŕňa viditeľnými i neviditeľnými darmi. Preto mu všetko predložme so zvolaním: "Pane, upevňuj dielo našich rúk." 

Rastieme.  Pán nás požehnal stabilitou a veľmi miernym rastom:

V tomto roku sme pokrstili 25 chlapcov a 30 dievčat, čo je o 9 krstov viac ako vlani. Každé novonarodené dieťa je prejavom dôvery Boha voči ľuďom a ľudí voči Bohu. V spoločnosti rastie počet párov, ktoré si neveria, nedôverujú v pomoc a podporu spoločnosti a vlastne ani v Božiu moc. A preto sa radšej zriekajú možnosti prijať deti, prijať ich v mladom veku či prijať ich viac než len jedno - dve. A stále častejšie sme svedkami, že Boh dar plodnosti ľuďom odníma. A preto je každé dieťa, ktoré pribudne do našej farnosti o to vzácnejším darom i výzvou.

Bolestné je, že prudko narastá počet detí, ktoré sa rodia do nemanželských vzťahov a teda sú od prvých chvíľ života ohrozované hriechom svojich rodičov. Ich počet už prekročil 30% a my musíme hľadať cesty, ako sprostredkúvať Božie požehnanie aj do rodín, ktoré sú ohrozené hriechom v tak jemnej a citlivej oblasti, akou je vzájomná láska rodičov.

Do večného života sme vyprevadili 28 mužov a 23 žien. Dúfame, že odišli k Otcovi a prijali svoje miesto na nebeskej hostine. No v životoch ich blízkych zostalo po nich prázdne miesto. Zvlášť nám treba myslieť mladé rodiny, ktoré stratili otcov, na manželky a manželov, ktorí stratili najcennejšieho človeka vo svojom živote. Je na nás, aby sme im boli oporou. Výzvou sú pre nás i tí, ktorí odišli do večného života bez toho, že by boli na cestu pripravení sviatosťami, odišli bez spovede, pomazania a svätého prijímania. Zvlášť oni potrebujú naše modlitby.

Darilo sa nám aj v materiálnej oblasti. Vďaka vašej štedrosti sme mohli bez problémov pokryť bežné výdavky farnosti a pritom aj ušetriť prostriedky na budúce potreby. Pán nás požehnal a mohli sme byť solidárni aj s inými či už prostredníctvom celoslovenských zbierok, podporného fondu diecézy alebo farskej charity.

Aj toto nám treba predložiť pred Pána so zvolaním: "Pane, upevňuj dielo našich rúk." 

Slúžime. V ďaka Pánovmu požehnaniu sme mohli všetci rásť v službe. Nie je tu teraz miesto vymenovať všetky akcie, ktoré sme mali a všetkých, ktorí sa do nich zapojili. Obmedzím sa preto len na stručnú poznámku :-)

Nech robíme čokoľvek, je treba, aby to malo vždy jediný cieľ: Boha. Či trávime 24 hodín počúvaním Božieho slova, vstávame skoro ráno, aby sme prišli na rorátnu omšu, pripravujeme stretnutie pri jasličkách, farský deň, letný tábor, alebo vymieňame skrine v sakristii... vždy je to Boh, o koho ide a musí ísť. Som rád, že tomu tak tento rok bolo a zverujem to všetko jemu: "Pane, upevňuj dielo našich rúk." 

Ďakujeme. Pánovi patrí vďaka, že požehnal našu farnosť ochotnými ľuďmi. Nemôžem spomenúť všetkých, tak aspoň niektorých:

Farské rady - pastoračná a ekonomická rada.

Služba v kostole a pri liturgii - kostolníci, organisti, rozdávatelia, lektori, žalmisti, miništranti, tí, ktorí zabezpečujú službu modlitby, tí, ktorí sa starajú o oltárne plachty, Betlehem, Boží hrob, upratovacím skupinám a ich vedúcim...

Služba ohlasovania - animátori, katechéti, tí, ktorí zabezpečujú kurzy (Objav Krista, Manželské večery, Rodičovské kurzy, Stretnutia manželských párov, PKT), prípravu na sviatosti...

Katolícka škola - špeciálne poďakovanie za službu patrí našej katolíckej škole za rastúce angažovanie sa učiteľov vo farnosti a za ochotnú spoluprácu s farnosťou.

Farská charita - vďaka za tú viditeľnú i za skrytú časť služby.

A samozrejme pán kaplán Miroslav, bez ktorého by to rozhodne nebolo také skvelé :-)

https://lh3.googleusercontent.com/6V3J1-VcKVIlXc7mQGA6tngJBQkXAMs9_l9qZmemYnwtoNbSDCAVWUSO-bfKeN9EQPb266VanCir76UEAbTyrC2-IiyDRhKuywddyQ7aoiEsGahrKygivcsFEKABE-RB-jcgUuWisYuHygwSRy6UJxNqRboem3dxpExFlibBVVeGnXa6lLxGAHgwCviivjRqjSbcclAztZbu1jSPBLyJkqenj_npmBZuwgyjxeEMdBHc6AbL8OfO7TPrtSGWvmb9Sq8qIvE6Bca1MFNmuf8G_R-9z5sqFEZRt_7ls6lT_FnA7C5vSZoX2GOgzfi5qJDOofJ7HFacuH9kOi7vEM1tAWfeckjUvcpHrNugt0nFkOCsVJE4VOouFimProDtPNvAp55I8Ek8NnLW_-h2toeAvzscjuVVPXvmInsl74Ehn9_Z49xbBp6HiG5lNLTbfRmdP5j60AQbG1uy-tp8FOhVthfzlseU074ZgIYRMmcUARjDWhKfqgz4BEyGOwsAu9XCJej5GZXuLul1knjqV1R7T-qjuB2O6pvcOfGDh4ukQxpQGJXHNpHHD-nBPo6TyyQ-ZU_lKV9LnbWGSnhVYDNleAhgDLy1OEp_8EUCv6bPYsqi0XmwVlAgQhlv2IvBxCulEMWmRtoAqZIjnCunoCudkDRGnwfW4fn-=w1920-h958-no
https://lh3.googleusercontent.com/H4l3sth9mNZ-Gy-u2YP89yYyR0kwTLRTtUtjndUo7W1jMbIoyH04Vlgm0QX767VrDci-2YZo-Jb3JbnQEjbN3vL_HgYFb9b8-dl4Y-mwWz4ySMJOp8ace4RdlSmNhp-WxdVZkub8LnIanM42EISoLRVE_cvqlVO1UaXNYNhiUoEdW4oWh3eFqXvL0-VRMRYmMNJlizPqHUao-m-mGwn59rQqhIKI45XLWpRTgJeMSsvEmOWwAprtaQ0LAhnQ547WAiCiwOMBuS2AiXhaIFHW-xJrBf5B7ksn0QOO7NGNmWgQm0ztlPMtbXkHLCRh57NhO2ImuwLr1xs-cm0YyeiRwPrUqsDVf2WOmhbFektqma_aBjwSIwZMxQ0XII1lE2xW9YXzZ8acGPYeWYPumcIcvXKNuyK7fwcaLG5HotlJLX1k95WWsYm7XcpTyIinXhiBnMBHivCSz75B2skhPzpZU9qy6Ls7toNdZfyvaFRAoBhEY2mjYqRVTjRNhAkE5Pp4J1K12j00vWB-E-jSvEL88JQRTszggXNorGuLpXlgVjV8RUWz8vNHclyVRvVCtQ-i73kERJmi_dOIfLD2ser6z_wz_JsPFsI91hZbN8BnlQfOfw-Z4TEizD20gF3hfHTv1dlDtbJ1N9C8uIE2ebreFHoMJqHZsFAP=w1634-h912-no
https://lh3.googleusercontent.com/qvT3i5Yw6qQ75SblIKTG6OI-4PThyMvjpz1LyRMYHt88dvgaGNY7S71MfMYlIGnt3lN_a0ubDDlpVo1rmm5Gr34f13gfUdCy2jLrfpQKX2yO02KsStpjbukAONYdx9JRK-hwG6LDJevpb4_ldfjHI7Lxc5Yl0-febKQJl6S1p1cjHwFkycl0uwYh6wFgRWLWGw6QUoAUR4kCCJC_ixEXensCkM7rS1ElIIxjvWU3KHFSlhC_YyzsUA_HXhXPE04MnA_-MK3rzmrKSUDWV9NImsyQwrbzdhibA7j_kxDJ-gJnSR7EyKAf7yp6U9wNI8kVCJ2BMiDWBKPHGHE9Q6NxRJlFOPWQu0q43oh8jLaXsxi349sSHYMXEPIb7MH1MvYRUq4cotXBDtNiQiqWPXGvGE7-47mGWuP5YOZgdWsulbbk_uvAS0NHMwL3-8PlGHQ-tziNI4Wi35wrjKddjjyqNf5wmvrtdVVxGiZI1EA0oF7xJu97dfZvBdNSBZRgoiYKR_9rWGfYq7KcimtMdpx08rjZI91s9odltFdB_sbJRqAO7Yr0lJkakr8mIg49UQlPJbWx3bRhqKaxVIxgQdHD0cfxoeSs1b7wyeSi02krPPkAtV97GoDG6afuzMo5Mk0mdgs71sdDTLj3RxQ89P4Ke1cMiYlgJq8C=w1878-h959-no

https://lh3.googleusercontent.com/tQovYVoLU1md0rrQFRgrM5hLOQjZJVYqkyhcb0C7-BKt4cczs7jaLCVBjLbGYV5WX_lRkX7SdI6VX0S8tQpzVsDJjaLzNreCbta5NmjNSID2Jq_UFTNY0aFCopzDD91lukzfM2aheMeCXksEyG73_ZPIk4ueZZRrSdwVH2lAnRiZctUd5mhwI89hJ7d3o5pgkCtUOm2L-1ipyXBwzWPcR5tQzBoMbDvYeIvBaQ1wLk2KTka2mdMgY4hWFd3xaQOSBLafFFahbXeiJGfhXbK55yBV9rYdW-JEQBxPHl0zCWOnuE5ni-iyh96NWN1ubJdV8EWFHOIPAlOB3Z5GZdc2TgPOUWZsq2qIIAm_2Bu8B82fjuk8_Wm0y0i8hcFPTMdv72oG3tVcGVRX3gZQJ2zhz80Ae39CmlOcE6s06HGIX6cPlVruaqcpTEYWrERjJEqnavhpnAqSsq5nWu8m9nGtuHTDWDSaXAEBoA5hdZ4GIi2_V5lSXdg8VmRaoL4IZn69TUMYoe_AmKBVRqK-tRCiaF84xRWb_1gHZBWUzJ2Lm6F7OSSv0ROZmWIix6wR0UdhNZcs2ZTTBxRYNqyneZt30ehTu7-pUCJ_ugIqY_ks0lo_Bf1vIGdkWQOzhFSTQQRDiPQCbLutDV4NA4lpAVVoRPcocLUOs89d=w1812-h959-no
https://lh3.googleusercontent.com/59T3zc4f4gyINGaKcrqto99LcuLniOPlQkWiL2vTD0pqf8iy3p8sOYirAZKVf-wlW0bLkmBCMGPJTd7dQmIcRGMQtvPJrwTTiYiP3LLwI8QdVWp6YWJExY0rImCrY26_kDxskA2rVZl6hTT9a-5YDryiBcR8yUsWt3X53TOI6LNm12cuMtUqGzFU1UIP77_pj-wwFJp6bxj02zaDqXuFPrP8OVeRJ18cXaXfHiROvrFxLUXMxA5JDySDMZx2m4bJoEo7CGmOjke5L2dyD5R102MCGt8Yz9rYUkt3OvN8LifI99H1GRyC2bzZ2ys82_ZqxSOuWamJWclZVyQ7iese1Yf3gvJh-zUSeLLfxChw8FiKQ6rb1fmL6bUFUOdhMfclO7WPh1y_t2HEYYedwZOdQXPeMT6a0jsTRfJDRqJi6XXcyfczvtHl4pZ5kHNzs_HleDC_UQe_d9RSYOo4SlGCsIsdBS_8hVJP7JB0U2P3yRLLPDDjmxvRFCbpbduhCT_4lv6MgPvDycyaxQmOe5QfdqQi4Ecn3aYduEeXJATgYtmA_MZAz00_ZRHxN6JqzK5kA-dbHZY9UN-JJ9ohyrxYFUJ6xPBEz1r4ay8MOpYLHH5q0EDqIec8xAtM-4AghA7fA8hiI2N1moBHrqn1_rHgU_gE3BsvorW6=w1751-h959-no
https://lh3.googleusercontent.com/q_g1jfJ7HfkZgmdXihoPsCdk2LTJQ5mUR6hCndDnL-xdtydSHffEisqX8DU00SsgRe3duMPv99iRd53mDT6HAKGmKyoj3Xik08EvmvEjEeo9OgdP9d1D_sC5BvbXntH0KNV0E1QeqFqd5g6p_O_61_4GlFGwtU3svGRAJKxzwKvmQosrLvZq8NURylYJ4_eCzAd9hU6AaGkA9TEAOgjD99duyqQrrMDWM3rD7MFQPrHhQq5twZ-b4QBR6EO3CcB6TDsBPo-VYoQOUgHwUfBhBXo456FGQgnYREQKeREdUnbBJ52LhwFIDkhbN7g3PNtD-p6hQB4MPiqu0Y_MPKpt-_Z_55t1zAbCi0csNCJpEWT4SNV1HAtv-iIWiPPxlz_NowJ6e_LUEgOGD3K1nOxrkLY55FtGW8nnxXaLYE_vWP1jcwi-PqyyP4vmF1IYL5FXYSV_UBwyReFnan_PhsHjvfyJJWh7UMa2Z-FXDfECz-MNEB_6E6b2O6-izo4XRQIkP8qN3im0OaF9lUO8oPHMay_jEnyYeP7xV6irC3FdWF40X6azuyjLj16ABZ9ztttuKgH-G1ClI8f3pqrLWBCcDQNj_EboOexAJaoUPNq7f6CzpZdimld1n2QOmNj9uGDmi9TO7v1MPQZc1gQ-HMTppgailUurHOyn=w1656-h959-no
https://lh3.googleusercontent.com/WDaVLYuBYk8O192oO4WwuPPrLB9v3Vjo1XuJAhcJxZMNYfvP_pSCCgrzeQg2Ej_MQ467pd__iwGMfrs9Q86_IyLSoNAIfuXelxA9sTPkyjqKJ2xMoyi1HVe9j1I5oiMnoFZVF9tMv8h7EEYcGWz7bph4eUUVrA7MaAfq04RW_DjFC8FSIwRiE85q5lS7QPcpr-D-UXHUGUEljNshfuQHYdlv79QeK6e_2Ewtgu-jkqRGa_kPjFh98cHSTbf4Pb_ox_KQKL3-YBvqRpj3r-reAHMaK_7UNWP9aws0IpD1ZhRsLHBvug4DhIcn5IPgHB8ZnCtSel80kwD9I3tFwJAURX1CUcAVxJoTX6meG39IHe48-6MR3h_sQKSg4MKV_kMVTfvOmcRm4-slBnh9tkYojMBzZaPrVRslpozsLlJU9UHIfm7P3p2v54PvUbqGA70OEeV6atfFHQme4_fe_uIJYnkx8LZQ4e20DGMhRkVt3OwhdhXqThFgWvG5yF_j68N3qcQohBY05Gut42av_gRVLeEGl1cC5tttuwzwQZMJTkmG438SbQYvvXndU2bZtCJIc_ZGVC7JubY1WhiWvKUvL3ugEWpyd8ziMIv8cpRDiYDOT8co6MKEpf6O9xoYVoUagOdS2DAJH2IZmjrtM02KZd4QpUVmwHUk=w1504-h960-no