Články‎ > ‎

Spomienka na všetkých verných zosnulých, 2017

uverejnené 2. 11. 2017, 2:33 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 6. 11. 2017, 2:31 ]

Za posledný rok sme odprevadili do večného života 52 bratov a sestier z našej farnosti. Prosíme vás o modlitbu a odpustkový úkon pre nich, aby sa aj na nich mohla naplniť Otcovia v duchu Ježišových slov: "Vôľa môjho Otca je, aby každý, kto verí v Syna, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň."

Na bočnom oltári v našom kostole je uložených 52 svietnikov, za každého jeden. Sú tam tiež kartičky s ich menami a prosbou o modlitbu a informáciámi o možnosti získať odpustky pre duše v očistci. Zoberte si kartičku s menom niektorého brata alebo sestry, obetujte pre neho úkon, požadovaný pre získanie odpustkov potom zapáľte pred oltárom jeho sviecu. Môžete tak urobiť až do 8. novembra.


Od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci. Podmienkou je 2. novembra nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš, Verím v Boha a modlitbu na úmysel Svätého Otca. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného dňa. Druhý spôsob je nábožne navštíviť cintorín raz denne od 1. do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých.

Okrem týchto úkonov je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým alebo potom, Eucharistiu, najlepšie v tej istý deň, a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva. Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci. Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny.