Foto: Stretnutie pri jasličkách, 2016

uverejnené 8. 12. 2016, 12:36 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 26. 12. 2016, 2:35 ]
Fotka:

Na slávnosť Narodenia Pána prostredníctvom vinšov a piesní u nášho kraja pripomenieme si udalostí spred viac ako 2000 rokov. 

Program Stretnutia pri jasličkách pripravuje niekoľko skupín: najmladšími účastníkmi sú malí prváci a druháci, ďalej starší žiaci, dievčatá, ženy, chlapi, dôchodkyne a členovia zboru Seniorka. Hudobne program doprevádza drevená muzika, nebudú chýbať ani fujara, heligónka, husličky a flauty. Obsahovú stránku a správnu skalitskú výslovnosť koordinuje pani M. Vasilová.

Pripraveným programom si pripomenieme obdobie od zvestovania, cez Narodenie Pána, Nový rok až po sviatok Troch kráľov. A to všetko po našom, „po skalitsky.“

Tešíme sa na vás. 25. decembra o 13:30 v kostole.

Veronika Šmatlavová