Stretnutie pri jasličkách 2017

Stretnutie pri jasličkách 2017


Všetky fotografie nájdete v albume:-). Ďakujeme Dominike Petrákovej, Nike Mikocziovej (foto) a Stanislavovi Jašurkovi (video).

Vianoce sú čas, kedy, viac ako inokedy, chceme druhých urobiť šťastnými. Aj tento rok sa znovu naskytla príležitosť potešiť srdcia, oči a hlavne zvukové kanáliky ľudí dobrej vôle.

Po minuloročnom prvom ročníku „ľudovej jasličkovej“ sa opäť našli ochotné duše, ktoré chcú vyspievať do celého Skalitého úžasnú správu o narodení Ježiška. Mladí i starší, deti i dospelí, muži i ženy už poctivo trénujú a vyspevujú ostošesť. Každá prekážka, ktorá sa vyskytne, je prekonaná s dôverou, že tento „malý spevavý darček“ pripravujeme pre našich najbližších. Pre rodičov, priateľov, deti, susedov, pre tých, ktorých máme radi, ale aj pre tých, ku ktorým si nevieme nájsť správnu cestu. Jednoducho chystáme darček pre ľudí, ktorí sú ochotní otvoriť svoje srdce a prijať doň injekciu plnú lásky a radosti. Preto každého pozývame spoločne oslavovať, radovať sa a vyspievať, že „Dobrý pastier sa narodil“. Tešíme sa na Vás na Slávnosť Božieho narodenia o 14:00 vo farskom kostole.

Veronika Smatlavová

PS: Nezabudnite si oprášiť skalitčinu, aby sme si potom rozumeli. Ak sa chcete navnadiť, pozrite si foto z minulého roku.