Všetky fotografie zo stretnutia so sestrami premonštrátkami nájdete v príslušnom albume.Pozývame vás na stretnutie so sestrami premoštrátkami z kláštora vo Vrbovom v nedeľu 1. októbra v našom kostole. Sestričky medzi nami privítame pri svätej omši o 10:00. Po nej (o 11:00) nám predstavia svoju konkrégaciu a svoj spôsob života. Popoludní povedú modlitbu počas prvonedeľnej adorácie o 14:30 a po nej bude priestor aj na osobné stretnutia a vaše otázky:-)

Video YouTube

Premonštrátky (Kongregácia sestier premonštrátok)

Kongregácia sestier premonštrátok sprítomňuje premonštrátsku charizmu a spiritualitu v komunitách. Hlavným poslaním je odpovedať v duchu svätého Norberta na podnety, ktoré pred nás stavia dnešná doba a potreby Cirkvi. Vyjsť podobne ako svätý Norbert v ústrety týmto potrebám a prinášať hodnoty evanjelia dnešnému svetu.

Skratka: S.Praem. (Sorores Praemonstratenses)      Heslo: Pripravené ku každému dobrému dielu!

Čo hovoria o sebe?

Veľmi vzácnou zostáva pre nás myšlienka svätého Norberta spojiť život v kláštore spolu s vonkajšou apoštolskou činnosťou. Pohostinstvo, služba chudobným a núdznym patria medzi tri veci, ktoré svätý Norbert osobitne odporúčal. Preto otvárame srdce i ruky ľudskej núdzi, zvlášť voči nešťastným, trpiacim a utláčaným.

Liturgia, predovšetkým slávenie Eucharistie, spoločné chvály Pána v chóre a meditácia Božieho Slova zaujímajú privilegované miesto v našej provincii.

Do budúcnosti sa plánuje dokončiť stavba viacúčelového domu na Denný stacionár pre seniorov a tiež pre prácu s mládežou a rodinami, aby sa tieto priestory víkendovo mohli ponúkať pre rôzne duchovné aktivity pre všetkých, ktorí hľadajú duchovné hodnoty.

Prevzaté z www.rehole.sk.