Články‎ > ‎

Sviečka za nenarodené deti 2015

uverejnené 24. 10. 2015, 11:41 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 24. 10. 2015, 11:50 ]

Aj tento rok sa naša farnosť zapája do projektu Sviečka za nenarodené deti. Jeho cieľom je spojiť Spomienku na všetkých verných zosnulých (02.11.) so spomienkou na deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate. 

Kampaň má tri rozmery – duchovný, vzdelávací a praktický:

  1. V modlitbách chceme pamätať na rodičov týchto detí, i na tých, čo vykonávajú alebo aktívne podporujú umelé potraty. Milosrdenstvo, odpustenie a modlitba sú cesta, ktorá je symbolom tohto duchovného rozmeru.
  2. Sprievodné osvetové aktivity projektu sú spojené so šírením úcty k životu od počatia až po prirodzenú smrť.
  3. Momentom, ktorý spája duchovný rozmer kampane s praktickým, je symbolická sviečka, ktorú na pamiatku zomrelých nenarodených detí môžeme zapáliť a umiestniť v oknách našich domovov. Predaj sviečok s logom Fóra života v rámci verejnej zbierky, je základným zdrojom pre financovanie celoročných pro-life a pro-family projektov, kampaní a aktivít vo všetkých regiónoch Slovenska.

Dobrovoľníci z našej farnosti v týchto dňoch roznášajú zadarmo sviečky po rodinách, pozývajú k modlitbe a informujú o charaktere a zmysle projektu. Kto chce aktivitu podporiť aj finančne, môže tak urobiť po omšiach na slávnosť Všetkých svätých. Získané prostriedky odošleme na účet organizátora.