Články‎ > ‎

Sviečka za nenarodené deti 2019

uverejnené 25. 10. 2019, 10:35 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 26. 10. 2019, 6:53 používateľom RKC Farnosť Skalité ]

Aj tento rok sa naša farnosť zapája do projektu Sviečka za nenarodené deti. Jeho cieľom je spojiť Spomienku na všetkých verných zosnulých (02.11.) so spomienkou na deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate.

Kampaň má duchovný, vzdelávací i praktický rozmer. V modlitbách pamätáme na rodičov týchto detí, i na tých, čo vykonávajú alebo aktívne podporujú umelé potraty. Milosrdenstvo, odpustenie a modlitba sú cesta, ktorá je symbolom tohto duchovného rozmeru. Sprievodné osvetové aktivity projektu sú spojené so šírením úcty k životu od počatia až po prirodzenú smrť. A momentom, ktorý spája duchovný rozmer kampane s praktickým, je symbolická sviečka, ktorú na pamiatku zomrelých nenarodených detí môžeme zapáliť a umiestniť v oknách našich domovov.

Naše dobrovoľníčky z Farskej charity budú sviečky rozdávať pri kostole po svätých omšiach v sobotu 26. a v nedeľu 27. októbra. Ak to náhodou nestihnete, v ostatné dni nájdete sviečky aj v našom kostole. V našej farnosti sviečky rozdávame. Ak sa rozhodnete dať za ne dobrovoľný príspevok, budeme vďační a vaše peniaze pošleme na účet Fóra života.

Tento rok môžete projekt podporiť aj "elektronicky", zapálením virtuálnej sviečky. Postup je jednoduchý, všetko potrebné nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk.


Predaj sviečok s logom Fóra života v rámci verejnej zbierky, je základným zdrojom pre financovanie celoročných pro-life a pro-family projektov, kampaní a aktivít vo všetkých regiónoch Slovenska.

Comments