Články‎ > ‎

Týždeň modlitieb za duchovné povolania 2017

uverejnené 30. 4. 2017, 11:51 používateľom Jozef Možiešik

V týždni od 28. apríla do 7. mája 2017 nás pápež František povzbudzuje k intenzívnej modlitbe za nové povolania pre Cirkev. V posolstve k 54. Svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania píše: „Preto prosím farské spoločenstvá, združenia a početné modlitbové skupiny v Cirkvi: odolávajte pokušeniu malomyseľnosti a ďalej sa modlite k Pánovi, aby poslal robotníkov na svoju žatvu a dal nám kňazov, ktorí milujú evanjelium a sú schopní byť nablízku bratom a sestrám, a tak sa stať živým znamením milosrdnej Božej lásky.“ 

Diecézy a viaceré farnosti v tomto týždni pripravujú duchovné podnety, podujatia a aktivity ktoré vytvoria priestor mladým pre načúvanie Pánovho hlasu v srdci, k schopnosti odpovedať na volanie a urobiť rozhodný krok k darovaniu života do služby Jemu.

Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS pripraila pre mladých brožúru s podnetmi na osobné rozlišovanie Sprievodca cestou rozlišovania povolania. (stiahnuť)

Comments