Články‎ > ‎

Vezmi a čítaj

uverejnené 14. 5. 2017, 8:40 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 14. 5. 2017, 8:57 ]

Viacerí farníci prejavili záujem o literatúru s duchovnou tématikou. Chceme im vyhovieť. Ponúkame vám niekoľko zaujímavých kníh. Môžete si ich požičať a po prečítaní vrátiť alebo odporučiť ďalším. Knihy nájdete v kostole:-).

Zatiaľ vám ponúkame nasledovné tituly. Pre viac informácií kliknite na názov knihy.

   1. Biblia 1SLOVO: Nový zákon.
   2. Anderson, C., Civilizácia lásky.
   3. Baláž, M., Pastoračná činnosť vo farnosti a diecéze.
   4. Baráth, B., Vnímať dotyk Boha a pulz života.
   5. Burkeová, T., Zakázaný žiaľ.
   6. Cerini, M., Bůh – Láska.
   7. De´ Liguori, A.M., O zjednotení s Božou vôľou.
   8. De´ Liguori, A.M., Vo svetle večnosti.
   9. Eldredge, J., Divoký v srdci.
   10. Eldredge, J., Kráčanie s Bohom.
   11. Frankl, E.V., Hľadanie zmyslu života.
   12. Gray, T., Poslanie Mesiáša.
   13. Grinion z Montfortu, Ľ.M., Obdivuhodné tajomstvo ruženca.
   14. Grinion z Montfortu, Ľ. M. O pravej úcte k Panne Márii.
   15. Hall, R., Moore, D., Rovnako iný ako ja.
   16. Hanus, L., Romano Guardini.
   17. Chávez, C.A.E., Panna Mária Guadalupská.
   18. Ján Pavol II., Nebojme sa pravdy.
   19. Keden, J., Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna.
   20. Kempenský, T.H., O nasledovaní Krista.
   21. Kowalská, F., Denníček.
   22. Lenz, L., Cesta s Máriou k duchovnej zrelosti.
   23. Lízna, F., Musím jít dál.
   24. Lubichová, Ch., Keď stratiť znamená získať.
   25. Lubichová, Ch., Cokoliv jse učinili...
   26. Lubichová, Ch., Eucharistia.
   27. Lubichová, Ch., Ideál jednoty.
   28. Martini, C.M., Sila slabosti.
   29. Matějček, Z., Co deti nejvíc potřebují.
   30. McManus, J., Uzdravujúca moc sviatostí.
   31. Nouwen, H.J., Cesta srdca.
   32. Ortberg, J., Ak chceš chodiť po vode, musíš vystúpiť z lode.
   33. Ortberg, J., Život, aký si vždy chcel.
   34. Ortberg, J., Boh je bližšie, než si myslíš.
   35. Páp. rada na podporu novej evanjelizácie, Spoveď: sviatosť milosrdenstva.
   36. Páp. rada na podporu novej evanjelizácie, Svätci v milosrdenstve.
   37. Páp. rada na podporu novej evanjelizácie, Pápeži o milosrdenstve.
   38. Páp. rada na podporu novej evanjelizácie, Žalmy milosrdenstva.
   39. Páp. rada na podporu novej evanjelizácie, Podobenstvá milosrdenstva.
   40. Páp. rada na podporu novej evanjelizácie, Cirkevní otcovia o milosrdenstve.
   41. Páp. rada na podporu novej evanjelizácie, Skutky milosrdenstva.
   42. Pupík, Z., Kresťanská kultúra?
   43. Rábek, F., V službe slova.
   44. Ratzinger, J., Služobníci vašej radosti.
   45. Roca Pich-Aguilera, R., Ako byť šťastná s 1,2,3... deťmi.
   46. Rostworowski, P., Duchovné vedenie.
   47. Rupnik, M.I., Hľadám svojich bratov.
   48. Ryś, G., Škandál milosrdenstva.
   49. Tagle, G.A.L.A, Ľudia Veľkej noci.
   50. Tornielli, A., Carlo Maria Martini, Prorok dialógu.