Pozývame vás na tohtoročnú Výročnú farskú poklonu. V našej farnosti sa koná vždy na Piatu veľkonočnú nedeľu, čo tento rok pripadá na 19. mája. Poklona začne po tretej svätej omši a potrvá do 18:00. Každú hodinu sme vyhradili inej časti našej farnosti. Takže vyhľadajte v zozname svoj pľac, zoberte rodinu a všetkých susedov a príďte sa s nami modliť za Skalité. Poklonu povedú rodiny. V kostole bude veľká mapa Skalitého, na ktorej môžete označiť miesto, kde bývate. Uvidíme, odkiaľ vás príde najviac:-). Ak sa chcete zapojiť, dajte nám čím skôr vedieť. Budeme radi.


11:00 Začiatok poklony

11:30 Téma: Stvorenie
Pľace: 05. Rieky, od Martiniaka, od Gerčaka; 21. od Lašov, od Gonščákov, Bory po kostol, od Kultána; 22. od Chovanca, Potok.

12:30 Téma: Vykúpenie
Pľace: 03. od Kristianov, od Cerchlanov, od Lukany, od Ramse; 04. od Kravjory, od Labasa, Kolónia; 23. Novostavby v Cupli, Bytovky poza školu; 24. od Petřka, od Krupeľa.

13:30 Téma: Posvätenie
Pľace: 01. u Greguša, u Filipa, u Šimurdy za štrekou; 02. na Potôčku, u Taraby, u Papíkov, Krupov; 25. od Tomice, z Pikety, spod Križného; 26. Fuckov potok, od Šimurdov.

14:30 Téma: Prisľúbenie Oltárnej sviatosti
Pľace: 06. od Čaňa, od Kepusa, celá Poľana; 19. Triciatok, Kavalov potok, Sihly, od Sventka; 20. od Rucka, od Malíka, spod Malíkov, od Buroňa.
15:00 Korunka k Božiemu Milosrdenstvu

15:30 Téma: Ustanovenie Oltárnej sviatosti
Pľace: 07. od Migasa, od Kocurkov, od Tomasa, od Rokyčaka, od Pľaskora, od Vempľa; 16. od Tatarkov, od Kurňavy, u Cecha na Bory, u Hondruši, u Kudla; 17. od Choluja, od Vyšných Firkov, od Gocala, od Vrany, od Koričárov; 18. od Mikulov, Nižné Firky, spod Cesty.

16:30 Téma: Klaňať sa v Duchu a pravde
Pľace: 08. od Fedora, od Krčmarika, od Kaplnky, od Dostala; 09. z Grapy, od Strakov, od Jargašov, z Juraškového, od Kríža, od Polákov; 14. z Bulavovky, z Chajsovky, Novostavby po školu; 15. Čanecký potok, Briežok.

17:30 Téma: Vzdávanie vďaky a prosby
Pľace: 10. Krčmisko, od Kreány po Kožakov most; 11. za Mostom, za Kocuramy, u Gamrota, Bory; 12. u Chabiniaka, u Serafína, u Kocurka, u Francoka; 13. od Husara, od Potočára, od Tvardoša, u Cecha, u Kožaka.

18:00 Ukončenie poklony