Otec biskup Tomáš Galis zasvätí Žilinskú diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 7. októbra 2017 o 11.00 počas svätej omše v Rajeckej Lesnej na nádvorí pred Bazilikou Narodenia Panny Márie. Program slávnosti začne o 9.00 dramatickým pásmom a modlitbou posvätného ruženca.

Otec biskup Tomáš pozýva farnosti, spoločenstvá, rodiny a všetkých veriacich, aby sme spoločne napĺňali jeho výzvu: „Prehlbujme úctu k Panne Márii! Kde sa spoločne modlí, tam prichádza požehnanie!"

Veríme, že v Rajeckej Lesnej nebudú chýbať ani zástupcovia našej farnosti. Prihlásiť sa môžete v sakristii. Cena za dopravu je 4€. Odchod autobusu bude pravdepodobne o 7:00 zo Serafínova, upresníme vo farských oznamoch.