Články‎ > ‎

Z denníka pútnika: Lurdy a Fatima 2019

uverejnené 26. 5. 2019, 4:44 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 29. 5. 2019, 10:02 ]

Naši farníci sa spolu s pánom kaplánom vybrali na púť do Lúrd a Fatimy so zastávkami v La Salette a Santiago de Compostela. Aktuálne správy z putovania posiela pani Marta Vojčiňáková :-).


Prvý deň sme navštívili Mariánske pútnické miesto vo francúzskych Alpách - La SaletteTu v roku 1846 sa zjavila Panna Mária dvom pastierikom Melanii Calvat a Maximovi Giraud. Navštívili sme baziliku Panny Márie. V čase osobného voľna niektorí absolvovali výstup na horu Gargas vo výške 2207 m.n.m. Nádherné počasie nám dovolilo intenzívne sa tešiť z nádhernej prírody.

Fotka Marty Vojčiňákovej.

Fotka Marty Vojčiňákovej.

Fotka Marty Vojčiňákovej.

Fotka Marty Vojčiňákovej.

V pondelok sme sa zastavili v Santiagu de Compostela. Navštívili sme baziliku svätéjp Jakuba apoštola. V bazilike sme obdivovali krásnu barokovú výzdobu a nevšedne veľké kadidlo.

Spoločne strávený čas v autobuse venujeme modlitbe ruženca, spevu mariánskych piesní, rozhovorom i spánku. Toho nám totiž v posledných dňoch trošku chýba.

Fotka Marty Vojčiňákovej.

Fotka Marty Vojčiňákovej.

Fotka Marty Vojčiňákovej.

Fotka Marty Vojčiňákovej.Fotka Marty Vojčiňákovej.

V sobotu večer sme docestovali do Lúrd. Privítal nás mierny dáždik. O to viac sme si užívali nedeľu a príjemné počasie. 

Nedeľnú svätú omšu sme slávili v podzemnej bazilike Pia X. Pomodlili sme sa pobožnosti krížovej cesty. Mnohí navštívili bazény s lurdskou vodou. Osobné voľno sme si vyplnili individuálnym pohybom po posvätných miestach, ale nezabudli sme ani nakúpiť suveníry a darčeky pre našich blízkych.

Fotka Marty Vojčiňákovej.

Fotka Marty Vojčiňákovej.

Fotka Marty Vojčiňákovej.

V pondelok večer sme zavítali do Fatimy, jedného z najznámejších pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovalo panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské proroctvo. Navštívili sme kaplnku zjavení so sochou panny Márie, baziliku s hrobmi svätých Františka a Hyacinty Marto a tiež Lucie.

Ďalší deň sme si pozreli moderný chrám Najsvätejšej Trojice. Po krížovej ceste sme zavítali do rodných domov malých vizionárov. Celodenný program bol umocnený modlitbou posvätného ruženca, kde sa jeden desiatok modlila naša pútnická skupina v slovenskom jazyku. A po procesii so sviecami nás čakalo balenie a ráno odlet domov.

Fotka Marty Vojčiňákovej.

Fotka Marty Vojčiňákovej.