Večer s Ježišom, ktorý sa pre nás krvou potil

Po svätej omši na pamiatku Poslednej večere na Zelený štvrtok zvyčajne ešte strávime nejaký čas v kostole, v tichu, akoby sme doprevádzali Ježiša z večeradla do Gestemanskej záhrady. Tam Ježiš strávil posledné hodiny pred svojim umučením. Bdel, modlil sa, prosil o silu do toho, čo mal pred sebou, obnovoval svoje rozhodnutie plniť vždy a za každých okolností vôľu nebeského Otca.

Tento rok strávime Zelený štvrtok doma. Spoločný čas so svojou rodinou môžete venovať aj pobožnosti Večer s Ježišom, ktorý sa pre nás krvou potil, ktorú sme pre vás pripravili.

Pobožnosť na Zelený štvrtok