Články‎ > ‎

Foto: Železničiarska omša, 2017

uverejnené 5. 11. 2017, 12:45 používateľom Jozef Možiešik   [ aktualizované 28. 11. 2017, 11:26 ]
https://photos.app.goo.gl/64ymlp7yw63Ap9DF2


V sobotu 25. novembra, z príležitosti liturgickej spomienky na svätú Katarínu Alexandrijsku, vás spolu so železničiarmi zo Skalitého pozývame na

SVÄTOKATARÍNSKY DEŇ
copky s orlem.

Program začneme o 13:15 sprievodom so sochou svätej Kataríny, o 13:30 budeme pokračovať slávnostnou svätou omšou a modlitbou vo farskom kostole v Skalitom a sprievodným programom. Naše pozvanie prijal a slávnostným kazateľom bude vdp. Peter Hluzák, farár a dekan v Rajci.

Prečo práve na svätú Katarínu?

Úcta svätej Kataríny Alexanrijskej je veľmi rozšírená. Celé stáročia sa na ňu kresťania obracali ako na jednu zo štrnástich pomocníkov v núdzi. Jej atribútmi sú zlomené koleso, kniha, meč, koruna a je vzývaná ako patrónka dievčat, mníšok, žien, tých, čo chcú uzavrieť manželstvo, zdravotných sestier, slúžok, filozofov, teológov, vedcov, učiteľov, študentov, právnikov, notárov, advokátov, rečníkov, knihovníkov, kolárov, mlynárov, pekárov, hrnčiarov, garbiarov, pradiarov, súkenníkov, lanárov, námorníkov, tlačiarov, sekretárov, zbrojárov, obuvníkov, kaderníkov, krajčírov, brusičov... a železničiarov.

Podľa Zlatej Legendy pochádzala z Alexandrie a bola dcérou kráľa Costa. Vzdelaná, múdra, krásna a odvážna. Ako osemnásť ročná ostro vystúpila proti cisárovi Maxentiovi, ktorý zvolal do Alexandrie ľud provincie a všetkých nútil obetovať modlám. Cisár sám jej nedokázal v dišpute odporovať, preto si prizval 50 najlepších rečníkov. No tí sa v dialógu s Katarínou obrátili ku Kristovi a svoju vieru vyznali pred cisárom, za čo boli odsúdení na smrť.

Cisár nedokázal Katarínu zlomiť ani väznením, naopak 200 vojakov, ktorí ju strážili a dokonca i samotná cisárova manželka sa na jej svedectvo obrátili a na príkaz tyrana podstúpili mučeníctvo.

V snahe vystrašiť Katarínu, prinútiť ju obetovať modlám a pre jej krásu a múdrosť aj získať ju za manželku, dal cisár zostrojiť stroj so štyrmi kolesami, ktoré mali mučenú obeť zaživa rozdrviť. No svätica prosila, aby Boh zjavil svoju moc. A stalo sa. Diabolský kolesový mechanizmus sa rozpadol na kusy. Odtiaľ pochádza atribút kolesa, s ktorým je často zobrazovaná a to je aj dôvod, prečo je uctievaná ako patrónka železničiarov.Napokon dal, podľa stredovekej legendy, bezradný cisár Katarínu popraviť sťatím.


DE VORAGINE, Jakub, Legenda aurea, Vyšehrad, Praha 2012, s. 343-350.