Fotka Rímskokatolícka cirkev Farnosť Skalité.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom za organizáciu tohtoročného Svätokatarínskeho dňa copky s orlem. Boli skvelí. Ako vždy :-) Fotografie z akcie si môžete pozrieť v FB albume. Za foto ďakujeme p. Janke Janka Ohradkovej.


Už po tretíkrát vás spolu s našimi železničiarmi pozývame na Svätokatarínsky deň copky s orlem v nedeľu 10. novembra. Program začneme o 13:15 sprievodom so sochou svätej Kataríny, o 13:45 budeme pokračovať slávnostnou svätou omšou a modlitbou vo farskom kostole v Skalitom a sprievodným programom. Naše pozvanie prijal a slávnostným kazateľom bude vdp. Igor Škrabák.