"Keďže laici majú účasť na Kristovom kňazskom, prorockom a kráľovskom poslaní, majú aktívny podiel na živote a činnosti Cirkvi. V rámci cirkevných spoločenstiev je ich činnosť natoľko potrebná, že bez nej by ani apoštolát duchovných pastierov zväčša nemohol dosiahnuť plnú účinnosť. Veď laici, ktorí majú naozaj apoštolského ducha, podľa vzoru tých mužov a žien, ktorí pomáhali Pavlovi pri šírení evanjelia, dopĺňajú to, čo chýba ich bratom, a sú na posilnenie ducha tak duchovným pastierom, ako aj ostatnému veriacemu ľudu. Živení aktívnou účasťou na liturgickom živote svojho spoločenstva, starostlivo sa zúčastňujú i na jeho apoštolských podujatiach. Privádzajú do Cirkvi ľudí, ktorí sú azda od nej vzdialení. Obetavo spolupracujú na hlásaní Božieho slova, najmä vyučovaním katechizmu." (AA 10)


Katechéti

 • Mgr. Marta Vojčiňáková (ZŠ Kudlov)
 • Mgr. Jana Budošová (ZŠ Kudlov)
 • Mgr. Eva Gončárová (ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta)
 • Mgr. Marta Jopčíková (ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta)
 • Mgr. Mária Padyšáková (ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta)
 • Mgr. Miroslava Gašparínová (ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta, aktuálne na MD)
 • Mgr. Margita Vranová (momentálne nepôsobí v školskej katechéze)

Animátori

 • Veronika Šmatlavová (BIRM, OK, MLA) 
 • Dominika Petráková (BIRM)
 • Katarína Tatarková  (BIRM, DN)
 • Alojzia Oravcová  (BIRM)
 • Hanka Tomicová  (BIRM, DN, DETI)
 • Natália Majchráková (BIRM)
 • Milan Majchrák (BIRM, MLA)
 • Marek Ramšák (BIRM)
 • Janka Časnochová (BIRM)
 • Andrej Tomašec (BIRM)
 • Dominika Koperová (BIRM)
 • Zuzana Takáčová (OK, MV)
 • Michal Takáč (MV)
 • Katarína Konečná (BIRM, OK)
 • Juraj Vojtaš (OK)
 • Lucia Krčmareková (OK)
 • Mária Geratová (OK)
 • Katarína Ferjancová (RK)
 • Mária a Marián Vojtášovci (MV)
 • Gabriela a Michal Ivanovci (RK)