Farnosť "praktizuje Pánovu lásku v dobrých a bratských skutkoch.“ (KKC 2179)

Farnosť to sú ľudia, ktorí slúžia...