https://sites.google.com/site/farnostskalite/diakonia/farska-charita/FCH.PNG

Farská charita

Farská charita (ďalej len FCH) v Skalitom bola v zmysle Štatútu Farskej charity Žilinskej diecézy a Metodických pokynov pre Farské charity Žilinskej diecézy zriadená 14.novembra 2016 ako spoločenstvo veriacich dobrovoľníkov farnosti, ktorí vo farnosti uskutočňujú charitatívne poslanie Cirkvi v duchu evanjeliového prikázania lásky.

Koordinačný tím farskej charity

  • Mgr. Jozef Možiešik, predseda FCH
  • Mgr. Miroslav Klobučník, poverený riadením FCH
  • Milada Koperová, vedúca FCH
  • Jana Vojčiniaková, zást. FCH
  • Ing. Anna Tomášcová, pokladník FCH
Kontakt
  • rkcf.skalite@gmail.com

Farská charita