Kurz pre rodičov detí do desať rokov

Zvládnuť výchovu malých a väčších detí si vyžaduje veľa trpezlivosti a znalostí, ktoré občas v našich rodinách chýbajú. Výbornou pomôckou sú kurzy pre rodičov detí do desať rokov a pre rodičov tínedžerov.

Kurz pre rodičov detí do desať rokov je séria piatich večerov v príjemnom prostredí, ktoré dávajú príležitosť na chvíľu si od detí oddýchnuť, zamyslieť sa nad svojou výchovou, vypočuť si pútavú prednášku a potom diskutovať s ďalšími rodičmi o tom „ako na to“. Autormi sú manželia Nicky a Sila Lee, známi aj z Manželských večerov.

Témy jednotlivých stretnutí:

  • Budovanie pevných základov
  • Napĺňanie potrieb našich detí
  • Stanovenie hraníc
  • Učiť deti zdravým vzťahom
  • Náš dlhodobý cieľ pre rodinu

Prvý kurz sa v našej farnosti konal 16.01.-20.02.2016. Informácie o plánovaných cykloch kurzu nájdete na www.farnostskalite.sk. Môžete nám tiež napísať na rkcf.skalite@gmail.com. Fotografie z kurzu nájdete TU.

O kurze... (Zapnite si titulky :-)

Viac informácií o kurze: www.relationshipcentral.org a www.rodinnevztahy.sk. Zopár postrehov z kurzu v Žiline (08.11.-13.12.2014) si môžete prečítať aj v tomto článku.